Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
949 15.12.2003 tööde teostamise
aruanne
Kalvi mõisa kaalukoja restaureerimistööde aruanne. J. Kimmel Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
425 22.05.2003 projekti
kooskõlastus
Kalvi mõisa kaalukoja restaureerimise ja infopunktiks kohandamise projekt (M. Keskküla) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
422 21.05.2003 muinsuskaitse
eritingimused
Kalvi mõisa kaalukoja, karjalautade ja uue generaatorihoone muinsuskaitselised eritingimused. Autor M. Keskküla Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali