Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
4027 03.02.2006 tööde teostamise
aruanne
Kalvi mõisa kelder-käimla. Muinsuskaitseline aruanne.
1520 15.06.2004 projekti
kooskõlastus
Kalvi mõisa kelder-käimla
1518 15.06.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Kalvi mõisa pargi ja pargiehitiste muinsuskaitse eritingimused