Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35237 03.06.2019 projekti
kooskõlastus
Avinurme bussipaviljon ja kiriku värav. Eelprojekt. Arhitektuuribüroo Studio 3 OÜ, 03.04.2019-24.05.2019. Ehitusloa taotlus nr 1911271/06630.
Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/233-1.
Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
32134 09.03.2018 uuringute aruanne Avinurme kirik. Interjööri viimistluse uuringute aruanne. Avinurme kirik, 1906-1909, reg-nr. 13843. Koostaja OÜ Vana Tallinn, Eva Mölder, vastutav spetsialist Elo Sova. Tellija EELK Avinurme kogudus.
Heakskiidetud järelevalve osakonnajuhataja asetäitja ja kunstimälestiste vaneminspektor nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
32129 08.03.2018 uuringute aruanne AVINURME KIRIKU ARHITEKTUURSETE JA SISUSTUSDETAILIDE NING ORELIPROSPEKTI VIIMISTLUSE UURINGUTE ARUANNE. Avinurme kirik, 1906-1909, reg-nr. 13843. Altar, 19.saj. (puit, õlivärv), reg-nr. 6414. Kantsel, 19.saj. II pool (puit, õlivärv), reg-nr. 6415. Oreliprospekt, T. Norman, 19.saj. (puit, metall) reg-nr. 6478. Koostaja OÜ Vana Tallinn, Eva Mölder, vastutav spetsialist Elo Sova. Tellija EELK Avinurme kogudus.
Heakskiidetud järelevalve osakonnajuhataja asetäitja ja kunstimälestiste vaneminspektor nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
30786 01.09.2017 uuringu tegevuskava Interjööri viimistlusese uuringud. Tegevuskava. Koostaja OÜ Vana Tallinn, Eva Mölder. Tellija EELK Avinurme kogudus.
Kooskõlastatud järelevalve osakonnajuhataja asetäitja, kunstimälestiste vaneminspektori ja MKA nõuniku nõusolekul
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
27226 25.04.2016 projekti
kooskõlastus
Elektroonilise sidevõrgu liinirajatise rajamine. Proj. nr. 165-15. Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. II etapp. Laekvere-Tudulinna; Lääne-Viru maakond, Laekvere vald; Ida-Viru maakond, Avinurme vald, Tudulinna vald.
Kooskõlastuse aluseks on arheoloogiamälestistega seotud projektide läbivaatamise komisjoni koosolek 28.03.2016, koosoleku protokoll nr 80.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
26286 03.12.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Ida-Viru maakond, Avinurme vald, Avinurme alevik. Mälestis: Avinurme kiriku reg-nr 13843 kaitsevöönd. Avinurme aleviku jalgratta- ja jalgtee ehituse tööprojekt. Jalgratta- ja jalgtee ning liikluskorraldus. Töö nr. 123-TE-2015. Koostajad: Palmpro OÜ/Teepropjektid, Tiit Korn. Tellija: Avinurme Vallavalitsus.
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjonikoosoleku protokoll nr 70, 24.11.2015
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
24420 26.02.2015 detailplaneering Võidu nt. 6 ja lähiala detailplaneering. Ida-Virumaa Avinurme vald Avinurme alevik. Koostaja: OÜ Arhitektuuribüroo Studio 3, juhataja Andres Põime. Tellija: Avinurme vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19201 13.11.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Avinurme kirik, 1906-1909, reg. nr. 13843, Ida-Viru maakond, Avinurme vald, Avinurme alevik, Kiriku. Muinsuskaitse eritingimused Avinurme kiriku akende ja uste restaureerimiseks. Koostaja FIE Jüri Renteri Arhitektuuribüroo Kuus, arhitekt Jüri Renter. Tellija EELK Avinurme kogudus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
16573 12.10.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
EELK Avinurme kirik. Tööde aruanne. Koostajad: Juhan Kilumets, Ain Pihl. 2011. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Madis Tuuder
13202 09.03.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Avinurme kiriku kellatorni korrastamise ajal tehtud muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Mälestise reg nr 13843. Tellija Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Koostaja Sulev Mäeväli. Tallinn 2009/2010. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet