Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20877 29.07.2013 detailplaneering ILLUKA VALLAS KURTNA KÜLAS RIIGIMAANTEE nr. 32 JÕHVI – VASKNARVA ÄÄRSE KERGLIIKLUSTEE DETAILPLANEERING. Koostaja: Inari Works OÜ projektijuht Galina Neiken. Tellija: Illuka Vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja ehitismälestiste peainspektor Triin Talk nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
14640 10.11.2010 projekti
kooskõlastus
Riigimaantee nr 32 Jõhvi-Vasknarva lõik: Rausvere-Kuremäe km 8,04-21,6. Projekteerija: OÜ Toner-Projekt. 2010. Projekteeritavaid töid teostatakse nimetatud mälestiste kaitsevööndis Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Madis Tuuder
8010 10.11.2010 projekti
kooskõlastus
Riigimaantee nr. 32 Jõhvi-Vasknarva lõik: Rausvere-Kuremäe km 8,04-21,6 remondi projekt. Koostaja OÜ Toner-Projekt. 2010. Töö nr. 10/05/2010. Projekteeritavaid töid teostatakse nimetatud mälestiste kaitsevööndis. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Madis Tuuder