Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34425 30.01.2019 tööde teostamise
aruanne
Jõhvi kalmistu kabeli kellatorni akende ja aknaluukide paigaldamise aruanne. Töö nr. 25012019/MA. Koostaja Zoroaster OÜ. Vastutav erialaspetsialist Vladimir Orlov. Tellija MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus.
Kooskõlastatud järelevalveosakonna juhataja asetäitja ja MKA peaspetsialisti nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29789 26.04.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Jõhvi kalmistu kabel, 18.-19.saj., reg-nr. 13869. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Rakvere tn 43. Karniisi restaureerimistööd, vihmaveesüsteemi paigaldus. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Töö nr. 30.12.2015/MA. Koostaja OÜ Zoroaster, vastutav spetsialist Vladimir Orlov. Tellija Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus.
Heaks kiidetud järelevalveosakonna juhataja Peeter Nork, järelevalveosakonna juhataja asetäitja Reelika Niit ja peaspetsialist Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
24045 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Jõhvi kalmistu kabeli, reg nr 13869, katusekonstruktsioonide remont ja katusekatte vahetus. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Gradiens OÜ, Aleksandr Šadrin. Tellija EELK Jõhvi Mihkli Kogudus. KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. aprill 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 274 Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
23885 28.11.2014 kooskõlastus Jõhvi kalmistu kabeli (reg. nr. 13869) katuse remondiprojekti muudatus karniisi osas. Koostaja: Zoroaster OÜ, A.Raud. Tellija: MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus. Töö nr: 110610/EP.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks, ehitismälestiste nõunik Thea Laidvere nõusolekul ja nõunik Jaan Vali heakskiidul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
17776 11.04.2012 projekti
kooskõlastus
Kolumbaarium, Jõhvi kalmistu kabeli 18.-19. saj, reg nr 13869, kaitsevööndis. Eelprojekt. Koostaja OÜ Fermograaf, arhitekt Aleksandr Mitin. Tellija Põhja Mets OÜ.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 03. 04. 2012 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 224
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13980 12.07.2010 projekti
kooskõlastus
Jõhvi kalmistu kabeli katuse remondiprojekt. Koostajad: Zoroaster OÜ, A.Raud. Tellija: MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus. Töö nr: 110610/EP. Jõhvi 11.06.10. Kooskõlastamis alus KOOSKÕLASTAMISE KOMISJON 29. 06. 2010 PROTOKOLL NR 181 Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
13979 12.07.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Jõhvi kalmistu kabeli restaureerimiseks. Koostaja: Zoroaster OÜ, A.Raud, E.Reiska. Tellija: MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus. Töö nr: 27052010/E. Jõhvi 27.05.10. Kooskõlastamise alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJON 29. 06. 2010 PROTOKOLL NR 181 Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel