Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35107 16.05.2019 tööprojekti
kooskõlastus
ELA118. Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse Telia mobiilsidemasti ühendamine ELA SA võrguga. Tööprojekt. Töö nr. 1851P. Koostaja OÜ Kirjanurk, Liisa Jänes. Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus. Kooskõlastatud arheoloogiapärandi valdkonna juhi nõusolekul. Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
31468 30.11.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
KUKRUSE MÕISA PEAHOONE, 18.-19. SAJ. REG-NR. 13892. VÄLISVALGUSTUSE PAIGALDAMINE. MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE ARUANNE. Töö nr. 25012016/MA. Koostaja OÜ ZOROASTER, vastutav spetsialist Vladimir Orlov. Tellija Kohtla vallavalitsus.
Heaks kiidetud nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
30963 22.09.2017 projekti
kooskõlastus
Kukruse küla, Kohtla vald. Kukruse mõisa peahoone, 18-19. saj, reg-nr 13892. Kukruse mõisahotelli põhiprojekt. Üldosa, asendiplaani osa, arhitektuurne osa, konstruktsioonid, tugevvool, nõrkvool, küte-ventilatsioon, sisearhitektuur, tuleohutus, vesi-kanalisatsioon. Koostaja OÜ Zoroaster, arhitekt Tatiana Zhuravleva. Tellija Kohtla Vallavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 25. JUULI 2017 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 359
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29958 18.05.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Kukruse mõisa peahoone, 18.-19.saj., reg-nr. 13892. Ida-Viru maakond, Kohtla vald, Kukruse küla, Mõisa. KUKRUSE MÕISA PEAHOONE SISEVIIMISTLUSUURINGUTE ARUANNE. Seinad, laed, trepid, uksed. Koostaja KAR-Grupp AS, spetsialistid Anita Jõgiste, Hanna Selvet. Tellija Zoroaster OÜ.
Heaks kiidetud järelevalveosakonna juhataja Peeter Nork,järelevalveosakonna juhataja asetäitja Reelika Niit, nõunik Dan Lukas ja peaspetsialist Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29736 20.04.2017 projekti
kooskõlastus
Kohtla vald Kukruse küla Mõisa. Kukruse mõisa peahoone, 18.-19.saj., reg-nr 13892. Kukruse mõisahotell. Köide 0-XI Üldosa. Köide I-XI Asendiplaan. Köide II-XI Arhitektuur. Köide III-XI Sisearhitektuur. Köide IV-XI Konstruktsioonid. Köide V-XI Tuleohutus. Köide IX-XI Tugevvoolu osa. Köide X-XI Nõrkvoolu osa. Eelprojekt. Koostaja OÜ Zoroaster, ehitusinsener Aivo Raud, vastutav spetsialist arhitekt Vladimir Orlov, ehitusinsener Tatjana Hünne, elektriinsener Tõnu Kasikov. Tellija Kohtla Vallavalitsus. Köide VI Küte. Köide VII Ventilatsioon. Eelprojekt. Koostaja Tadias OÜ projekteerimisbüroo, vastutav spetsialist M. Bogdanova. Tellija Kohtla Vallavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 21. VEEBRUARI 2017 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 346
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29734 20.04.2017 uuringu tegevuskava Kukruse mõisa peahoone, 18.-19.saj., reg-nr. 13892. Mõisa, Kukruse küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa. KUKRUSE MÕISA PEAHOONE SISEVIIMISTLUSUURINGUTE TEGEVUSKAVA. Seinad, laed, trepid uksed. Koostaja KAR-Grupp AS, Anita Jõgiste. Tellija Zoroaster OÜ.
Kooskõlastatud järelevalveosakonna juhataja Peeter Nork, järelevalveosakonna juhataja asetäitja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks ja nõunik Maria Silla nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29616 04.04.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kukruse mõisa allee matusepaigaga, 19 saj., reg-nr. 13893. Kukruse mõisa peahoone, 18.-19.saj., reg-nr. 13892. Ida-Viru maakond, Kohtla vald, Kabelimetsa küla, Mõisa. KUKRUSE MÕISAPARKI PARGIPAVILJONI RAJAMINE. MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE ARUANNE. Töö nr 30092016/MA. Koostaja Zoroaster OÜ, juhataja Aivo Raud. Tellija Kohtla vallavalitsus.
Heaks kiidetud järelevalveosakonna juhataja Peeter Nork, järelevalveosakonna juhataja asetäitja Reelika Niit nõusolekul ja peaspetsialist Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
28810 15.12.2016 kooskõlastus Sepa m/ü, Kukruse küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa. Elamu rekonstrueerimistööde teostamine. Tegevuskava. Välisseinte soojustamine ja lõppviimistluse paigaldamine. Varasemalt kooskõlastatud (nr. 19627) ehituse põhiprojektis näidatud välisseinte soojustuse ja välisviimistluse lahenduse muutmine. Koostaja Daniil Šatalov.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
27912 15.07.2016 projekti
kooskõlastus
Kukruse mõisa peahoone, 18.-19.saj. reg-nr. 13892. Ida-Viru maakond, Kohtla vald, Kukruse küla 20, Mõisa. Kukruse mõisa sillutuskivide ümberpaigutamise tegevuskava. Töö nr. 07-03/2016. Koostaja AS EVIKO, Signe Siil. Tellija Kohtla vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
26172 18.11.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Rakvere-Aseri-Kohtla-Järve-Pargitaguse valguskaabel mikrotorustikus. III etapp. Kiviõli teerist – Varja – Aa – Kohtla-Järve – Kukruse – Tammiku – Ahtme. TÖÖPROJEKT. Koostaja ELTEL Networks AS, Sergei Dolgušev . Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus.
Tööde teostamiseks tuleb mälestistel ja nende kaitsevööndis (Muinsuskaitseseadus § 25) eelnevalt taotleda Muinsuskaitseametilt väikesemahuliste tööde luba. Pinnasetööde tingimused otsustatakse mälestisepõhiselt. Loataotlusele lisada joonis planeeritavatest töödest mälestise alal ning kaitsevööndis.
Kooskõlastatud arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai