Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35107 16.05.2019 tööprojekti
kooskõlastus
ELA118. Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse Telia mobiilsidemasti ühendamine ELA SA võrguga. Tööprojekt. Töö nr. 1851P. Koostaja OÜ Kirjanurk, Liisa Jänes. Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus. Kooskõlastatud arheoloogiapärandi valdkonna juhi nõusolekul. Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
28810 15.12.2016 kooskõlastus Sepa m/ü, Kukruse küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa. Elamu rekonstrueerimistööde teostamine. Tegevuskava. Välisseinte soojustamine ja lõppviimistluse paigaldamine. Varasemalt kooskõlastatud (nr. 19627) ehituse põhiprojektis näidatud välisseinte soojustuse ja välisviimistluse lahenduse muutmine. Koostaja Daniil Šatalov.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19823 06.03.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Ida-Virumaa, Kohtla vald, Täkumetsa küla. Elion Ettevõtted AS-i Õunaaia kinnistu valguskaabli projekteerimine. Tööprojekt. Töö nr. HT0135-PF429.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19627 30.01.2013 projekti
kooskõlastus
Sepa m/ü, Kukruse küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa, eluhoone rekonstrueerimine abihoone rajamisega arhitektuur-ehituslik osa. Koostaja: OÜ RevPro Est, vastutav spetsialist Svetlana Krõlova. Tellija: Igor Gulov.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
10903 29.01.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Kukruse mõisa endise hobusetalli majutusasutuseks kohandamiseks, reg nr 13896. Tellija Kohtla Vallavalitsus. Koostaja Zoroaster OÜ, Ermo Reiska. Jõhvi 30.11.2008. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet