Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26330 10.12.2015 projekti
kooskõlastus
Ida-Viru maakond, Kohtla vald, Kabelimetsa küla, Veski 12, 14, 15. Mälestis: Kukruse mõisa tuuleveski 19. saj, reg-nr 13897. VEEVARUSTUS. Põhiprojekt . Töö nr. RPAM 1115 - VV 27.11. 2015.a Koostaja OÜ RevPro Est, vastutav spetsialist Svetlana Krõlova, projekteerija Alimpiada Makarova. Tellija Remetok OÜ.
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 71, 8.12.2015
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
26172 18.11.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Rakvere-Aseri-Kohtla-Järve-Pargitaguse valguskaabel mikrotorustikus. III etapp. Kiviõli teerist – Varja – Aa – Kohtla-Järve – Kukruse – Tammiku – Ahtme. TÖÖPROJEKT. Koostaja ELTEL Networks AS, Sergei Dolgušev . Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus.
Tööde teostamiseks tuleb mälestistel ja nende kaitsevööndis (Muinsuskaitseseadus § 25) eelnevalt taotleda Muinsuskaitseametilt väikesemahuliste tööde luba. Pinnasetööde tingimused otsustatakse mälestisepõhiselt. Loataotlusele lisada joonis planeeritavatest töödest mälestise alal ning kaitsevööndis.
Kooskõlastatud arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
24062 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kohtla vald Kabelimetsa küla Kabelimetsa 21. Kukruse mõisa tuuleveski, 19. saj. reg nr 13897. Kukruse mõisa tuuleveski fassaadi restaureerimise garantiitööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja OÜ Zoroaster, vastutav spetsialist Vladimir Orlov. Tellija Kalev Mae.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 9. september 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 283
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
22587 13.05.2014 projekti
kooskõlastus
Eramu laiendamise projekt. Töö nr. EP-2014-01. Eelprojekt. Tellija Vadim Mamai. Projekteerija FIE Andres Toome.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19823 06.03.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Ida-Virumaa, Kohtla vald, Täkumetsa küla. Elion Ettevõtted AS-i Õunaaia kinnistu valguskaabli projekteerimine. Tööprojekt. Töö nr. HT0135-PF429.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13745 02.06.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kukruse mõisa tuuleveski katuse ja fassaadide remont. Mälestise registri nr 13897. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Töö nr 28.05.2010/A. Tellija Kalev Mae. Koostaja OÜ Zoroaster, Ermo Reiska. Jõhvi, 28.05.2010. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
11818 29.06.2009 projekti
kooskõlastus
Kukruse mõisa tuuleveski katuse ja fassaadide remondi projekt. Mälestise registri nr 13897. Tellija Kalev Mae. Koostaja Zoroaster OÜ, juhataja Aivo Raud, insener Niina Mihhalskaja. Töö nr 150509/1. Jõhvi, 15.05.2009.
KKK 16.06.2009, protokoll nr 156.
Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
11815 29.06.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Kukruse mõisa tuuleveski restaureerimiseks. Mälestise reg nr 13897. Tellija Kalev Mae. Koostaja Zoroaster OÜ, ajaloolane Ermo Reiska. Jõhvi, 30.03.2009. KKK 16.06.2009, protokoll nr 156. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet