Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12666 02.12.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Lohusuu kalmistute kabelite elektripaigaldiste väljaehitamine ning Lohusuu kalmistu kabeli ümbruse vertikaalplaneerimine ja siseruumide restaureerimine. Mälestiste reg nr 13914; 13915. Tellija Lohusuu Vallavalitsus. Koostaja Zoroaster OÜ, projektijuht Ermo Reiska. Jõhvi 02.12.2009. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
11447 30.04.2009 projekti
kooskõlastus
Lohusuu (Veneküla) kalmistu kabeli toitekaabliliini rajamine. Elektripaigaldise põhiprojekt. Mälestise reg nr 13915. Tellija Lohusuu Vallavalitsus. Koostaja OÜ AmpriEkspert, Ljudmilla Kozlova. Jõhvi 2009. Kooskõlastatud osakonnajuhatajate Tarvi Sitsi ja Ilme Mäesalu ning spetsialist Ilona Merzini ja osakonnajuhataja asetäitja Merle Kinksi nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
11446 30.04.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Lohusuu Veneküla kalmistu kabelisse toitekaabliliini rajamiseks. Mälestise reg nr 13915. Tellija Lohusuu Vallavalitsus. Koostaja OÜ Zoroaster, ajaloolane Ermo Reiska. Jõhvi 15.04.2009. Kooskõlastatud osakonnajuhatajate Tarvi Sitsi ja Ilme Mäesalu ning spetsialist Ilona Merzini ja osakonnajuhataja asetäitja Merle Kinksi nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
8307 04.12.2007 tööde teostamise
aruanne
Lohusuu (Veneküla) kalmistu kabel, 1863-1864. Laudkatuse ja tambuuritorni restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Ants Hõim. AD 2007. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
4158 06.03.2006 tööde teostamise
aruanne
Lohusuu MPAÕK kabeli torni restaureerimistööde aruanne. Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska
1936 31.08.2004 projekti
kooskõlastus
Lohusuu AÕK kabel. Restaureerimisprojekt.
Kaustal puudub märge kooskõlastuse kohta.
Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska