Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34645 11.03.2019 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Lüganuse vald, Lüganuse alevik. EELK Lüganuse Ristija Johannese kirik, 14-15.saj. Muinsuskaitse eritingimused fassaadi restaureerimiseks. EELK Ristija Johannese Lüganuse kiriku Fassaadi restaureerimise põhiprojekt. Reg-nr. 13916. Koostaja: OÜ Zoroaster, V. Orlov, T. Hünne. Tellija: Lüganuse Ristija Johannese kogudus.
MUINSUSKAITSEAMETI KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 5. VEEBRUARI 2019 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 399
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
34409 28.01.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
LÜGANUSE KIRIKU RESTAUREERIMISTÖÖDE MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE ARUANNE. Töö nr 16012019/MA. Koostaja Zoroaster OÜ. Vastutav erialaspetsialist Vladimir Orlov. Tellija Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ristija Johannese Kogudus.
Kooskõlastatud järelevalveosakonna juhataja asetäitja, peaspetsialisti, pühakodade nõuniku mõusolekul
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
32510 04.05.2018 projekti
kooskõlastus
Lüganuse vald, Lüganuse alevik. Lüganuse kirik, 14-15. saj., reg-nr 13916. Kiriku põranda restaureerimine. Põhiprojekt. Koostaja OÜ Zoroaster, arhitekt Vladimir Orlov. Tellija EELK Ristija Johannese Lüganuse kogudus.
MUINSUSKAITSEAMETI KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 17. APRILLI 2018 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 377
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
32494 03.05.2018 uuringu tegevuskava Villu Kadakas 2018. Lüganuse kirik. Kooriruumi idaosa põranda arheoloogilise uuringu tegevuskava. Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
32492 02.05.2018 muinsuskaitse
eritingimused
EELK Ristija Johannese Lüganuse kirik,14-15. saj. Muinsuskaitse eritingimuded kiriku põranda, sisetrepi ja sademeteveesüsteemi restaureerimiseks. Kiriku põranda restaureerimine ning vertikaalplaneeringu teostamine. Põhiprojekt. Töö nr. 05032012/PP. Tellija Lüganuse Ristija Johannese kogudus.Töö teostaja OÜ Zoroaster. Juhataja Aivo Raud.
Kooskõlastatud 14.03.2012 nr.17595 Lõuna Eesti järelevalve osakonnajuhataja Tarvi Sits- ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Uuesti kooskõlastatud seoses kehtivustähtaja möödumisega ning koori, altari ja käärkambri põrandate restaureerimisprojekti koostamisega.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
25562 13.08.2015 projekti
kooskõlastus
Lüganuse vald Lüganuse alevik Lüganuse kiriku, reg-nr 13916, tugevvoolupaigaldise põhiprojekt. Koostaja MHV Consult, T.Kurepalu. Tellija EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 16. juuni 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 303
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
24386 17.02.2015 uuringute aruanne Arheoloogilised uuringud Lüganuse kirikus ja kirikuaias. Aruanne. Lüganuse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond (kultuurimälestiste reg-nr 13916 ja 43.
Arheoloog Villu Kadakas, Tallinna Ülikool
Tellija Zoroaster OÜ
Keila 2015
Alus: Kooskõlastamise komisjoni 27.01.15 koosoleku protokoll nr 293 otsus kiita aruanne heaks
Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna juhataja, Kais Matteus
23309 29.08.2014 kooskõlastus Lüganuse kirik, 14-15.saj. reg. nr. 13916. ÕHKSOOJUSPUMBA PAIGALDAMINE KIRKU KÄÄRKAMBRILE, TEGEVUSKAVA.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin ja ehitismälestiste peainspektor Triin Talk nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
21295 02.10.2013 uuringu tegevuskava Kadakas, Villu. Lüganuse kirik. Arheoloogilise järelevalve ja uuringute tegevuskava. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse küla, reg nr 13916. Keila, 2013. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg
21262 27.09.2013 tööprojekti
kooskõlastus
EELK Ristija Johannese Lüganuse kiriku, 14-15.saj., reg. nr. 13916 põranda restaureerimise tööjoonised. Töö nr. 24092013/TJ. Koostaja: OÜ Zoroaster, juhataja Aivo Raud. Tellija: Lüganuse Ristija Johannese kogudus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai