Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12513 09.11.2009 tööde teostamise
aruanne
Püssi mõisa karjakastelli avarii-konserveerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Mälestise registri 13949. Tellija Lüganuse Vallavalitsus. Koostaja Zoroaster OÜ, projektijuht Ermo Reiska. Töö nr 02112009/MA. Jõhvi, 02.11.2009. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
14113 06.08.2010 projekti
kooskõlastus
Kõrvalmaanteede T-13178 Püssi Jaama tee (km 0,0 - 1,665) ja T-13179 Püssi tee (km 0,0-0536) remondi tehniline projekt. Mälestiste reg nr 13941, 13946, 13948 ja 13949 kaitsevööndis. Tellija Ida Regionaalne Maanteeamet. Koostaja OÜ Tinter-Projekt, projektijuht Indrek Oden, projekteerija Kristi Rahu. Töö nr 508-09-TP. Tartu, juuli 2010. Kooskõlastatud osakonnajuhataja asetäitja Merle Kinksi ning peainspektor Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
17716 02.04.2012 projekti
kooskõlastus
Ida-Virumaa Lüganuse alevik Pargi 9. Olemasoleva hoone ümberehituse eelprojekt. Ühepereelamu, Püssi mõisa karjakastelli, reg. nr. 13949 kaitsevööndis. Koostaja OÜ Fermograaf, arhitekt Aleksander Mitin. Tellija AMEM Kinnisasja arendamise OÜ. Kooskõlastatud Lõuna Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul. Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
37406 18.04.2020 projekti
kooskõlastus
LÜGANUSE ÜVK ÜHENDAMINE PÜSSI ÜVK-GA. PROJEKTEERIMINE. Põhiprojekt. VK-torustikud. Töö nr. S-19-22. Versioon VS1. Koostaja Schöttli Keskkonnatehnika AS, Liina Liinak. Tellija Järve Biopuhastus OÜ.
Kooskõlastatud arheoloogianõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
37546 05.05.2020 projekti
kooskõlastus
Lüganuse ÜVK ühendamine Püssi ÜVKga. Projekteerimine. Reoveepuhasti likvideerimine. Köide II. Töö nr. S-19-22. Versioon VS1. Koostaja Schöttli Keskkonnatehnika AS, Kertu Orul, Liina Liinak. Tellija Järve Biopuhastus OÜ.
Kooskõlastatud arheoloogianõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai