Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32312 05.04.2018 projekti
kooskõlastus
Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee tehniline projekt. Töö nr. 11044. Maidla mõisa park, reg nr 13956. Koostaja SKA Inseneribüroo OÜ, projektjuht Monika Normann, projekteerija Pärt Põltsam. Tellija Maidla Vallavalitsus.
Seoses Muinsuskaitseameti 15.02.2012 antud kooskõlastuse nr. 17347 aegumisega on antud Lüganuse vallavalitsuse poolt esitatud projektile uus kooskõlastus. Projekti muinsuskaitsepeatükk on täiendatud vastavalt arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise 29.03.2018 komisjoni koosoleku protokollile nr. 142
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
20780 15.07.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Maidla vald, Maidla mõisa peahoone, reg. nr. 13952. Muinsuskaitseline aruanne katuse restaureerimise kohta. Koostaja Tarvaprojekt OÜ, vastutav spetsialist Matti Jõe. Tellija Maidla Vallavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. mai 2013 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 252
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
20647 21.06.2013 projekti
kooskõlastus
Ida-Virumaa Maidla mõisa peahoone, reg nr 13952, Maidla mõisa valitsejamaja , reg nr 13953 ja Maidla mõisa teenijatemaja,reg nr 13954, muinsuskaitse eritingimused fassaadide restaureerimiseks ja valitsejamaja ning teenijatemaja (häärberite) katusekatte vahetuseks. Välisviimistluse põhiprojekt. Koostaja OÜ Mõisaprojekt, arhitektid Nele Rohtla, Peeter Püssim, Vaike Pungas, arhitekt -tehnik Joel Rang. Tellija Maidla Vallavalitsus.
Kooskõlastatud kokkuleppel Reelika Niiduga.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Merle Kinks
19724 18.02.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Maidla mõisakompleksi maasoojuspumbal baseeruva küttesüsteemi ehitamise muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Vastutav spetsialist Matti Jõe.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19049 19.10.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Maidla mõisakompleksi soojusvarustus. Maidla vald, Savala küla. TÖÖPROJEKT. Koostaja Energiapartner OÜ, Rain Marrandi. Tellija Maidla vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraut nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
16934 09.12.2011 projekti
kooskõlastus
Maidla mõisa peahoone, reg nr 132952, katusekatte restaureerimise põhiprojekt. Koostaja OÜ Tarvaprojekt, vastutav spetsialist Matti Jõe, koostas Aivar Klaasen. Tellija Maidla Vallavalitsus. KKK 29. 11. 2011 koosoleku protokkoll nr.216 Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
16674 27.10.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Maidla mõisa peahoone, reg nr 13952, muinsuskaitse eritingimused katusekatte vahetuseks. Koostaja Leho-Toomas Tomps. Tellija Maidla Vallavalitsus. MKA KKK 04.10.2011 koosoleku protokoll nr.212 Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
6012 09.01.2007 uuringute aruanne Maidla mõisa peahoone ja häärberite fassaadide krohviuuringud ning ettepanekud krohvi säilitamiseks. Mälestiste reg nr : 13952, 13953, 13954. OÜ Mõisaprojekt. Tallinn, 2007. Arhitektid Nele Rohtla, Karmen Riigov. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
1685 27.07.2004 projekti
kooskõlastus
Maidla mõisa peahoone sisekujunduse projekt. Eritingimused ning kõik kolm sisekujunduse etappi.
1133 02.03.2004 projekti
kooskõlastus
Maidla mõisa peahoone. Sisekujunduse 2. etapp.