Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
25086 kooskõlastus   Osaühing ZOROASTER 28.05.2015
26715 projekti
kooskõlastus
  Osaühing ZOROASTER 18.02.2021
28678 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  Osaühing ZOROASTER 24.11.2016
29791 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  Osaühing ZOROASTER 26.04.2017
47629 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne V ÄIKE PUNGERJA POSTIJAAMA KATUSE RESTAUREERIMISTÖÖDE MUINSUSKAITSE JÄRELEVALVE ARUANNE OÜ Naagel Ehitus
30.11.2023