Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37092 07.03.2020 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse mõisa pargi täiendistutuste eskiisprojekt. Töö nr: 1940KP2. Mäetaguse mõisa park, 19. saj., reg-nr. 13961. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik. Koostaja AB Artes Terrae OÜ maastikuarhtektid, Sulev Nurme ja Mirjam Manglus. Tellija Mäetaguse Vallavalitsus.
Kooskõlastatud maastikuarhitekti ja ehituspärandi nõunikute nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
30724 24.08.2017 projekti
kooskõlastus
MÄETAGUSE MULTISPORDIVÄLJAK EHK AREEN. Pargi, Tervise tn 3, Tervise tn 3a, Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, Ida-Viru maakond PÕHIPROJEKT. Töö nr JV-MA-02-2017. Koostaja Jaan Vene Projektbüroo OÜ, vastutav arhitekt Li Otsing. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud järelevalve osakonnajuhataja ja arheoloogiamälestiste peainspektori nõusolekul
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29474 15.03.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Mäetaguse mõisa tall-tõllakuur,19.saj. reg-nr. 13963. Mäetaguse endise mõisa tõllakuuri (hotell) MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE ARUANNE. Koostaja OÜ Haspo, Aavo Ossip. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 5. aprilli 2016 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 323
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
27836 05.07.2016 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, Ida-Virumaa. Mäetaguse mõisa park, 19. saj. reg-nr. 13961. MÄETAGUSE MÕISA PARGI SERVAALADE KUJUNDUSPROJEKT. Põhiprojekt. Töö nr. 15K40. Koostaja TajuRuum OÜ, projektijuht Edgar Kaare, autor Liina Einla, Terje Ong, Timo Saabas, Edgar Kaare. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas, peaspetsialist Merle Kinks, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin ja Silja Konsa nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
27530 27.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
''Mäetaguse mõisa park, 19. saj., reg-nr. 13961. Mäetaguse, Pargi tee. 2 parkla välisvalgustuse rekonstrueerimise tööprojekt. Töö nr. EL032016. Mäetaguse mõisa tall-tõllakuur, 19. saj., reg-nr. 13963; Mäetaguse mõisa kasvuhoone, 19. saj., reg-nr. 13964; Mäetaguse mõisa ait 2, 19. saj., reg-nr. 13965 kaitsevöönd. Koostaja Elektritsentrum AS, projektijuht Eiko Selgis. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.''
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonna juhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
27529 27.05.2016 projekti
kooskõlastus
1. Mäetaguse mõisa park, 19. saj., reg-nr. 13961, Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Mäetaguse alevik, Pargi tee 2. Mäetaguse mõisa tall-tõllakuur, 19. saj., reg-nr. 13963; Mäetaguse mõisa kasvuhoone, 19. saj., reg-nr. 13964; Mäetaguse mõisa ait 2, 19. saj., reg-nr. 13965 kaitsevöönd. Pargi tee 2 parkla. Rekonstrueerimisprojekt. Põhiprojekt. Töö nr. 2016-043. Koostaja Kobras AS, juhataja Urmas Uri. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonna juhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
25361 07.07.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
TEGEVUSKAVA MÄETAGUSE MÕISA HOTELLI NING RESTORANI FASSAADI RENOVEERIMISEKS
Kooskõlastuse alus: kirjavahetus
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
21769 17.12.2013 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Mäetaguse mõisa esiväljaku muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. Mäetaguse mõisa peahoone, 18.-19. saj, reg nr 13960. Koostaja Artes Terrae Maastikuarhitektid, Anu Lajal, Sulev Nurme. Tellija Mäetaguse Vallavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 3. detsember 2013 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 264
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
20819 19.07.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Mäetaguse aleviku sidekanalisatsiooni ja andmesidevõrgu tööprojekti nr. 5302. Koostaja A-Kaabel OÜ, Taavi Tombak. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
18251 14.06.2012 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse mõis. Hotell. Vaheehituse katuse muudatus. Põhiprojekt. Tellija Mäetaguse Vallavalitsus. Koostaja AS RESTOR. Tallinn 2012. Projekteerija Ija Kuuse.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai