Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
299 05.05.2003 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse mõisa tall-tõllakuuri rekonstrueerimine hotelliks.Tehniline projekt.Omanik Mäetaguse vallavalitsus, projekteerija arhitektuuribüroo "R-Konsult AB OÜ". Rävala pst. 8, 10143 Tallinn. Reg. nr. 100224881,litsents EE-7800, 369/00-E. Projektijuht Irina Raud, arhitekt Thea Laidvere, insener Juta Arjus. Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska
844 18.11.2003 muinsuskaitse
eritingimused
Mäetaguse mõisa tall-tõllakuuri muinsuskaitse eritingimused. A. Pantelejev Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
1048 27.01.2004 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse mõis.Talli ümberehitamine hotelliks. Eskiisprojekt.
1260 26.04.2004 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse mõis. Talli ümberehitamine hotelliks. Eelprojekt.
1263 27.04.2004 projekti
kooskõlastus
Tall-tõllakuuri ümberehitamine hotelliks. Põhiprojekt. Arhitektuurne ja sisekujunduse osa.
4142 01.03.2006 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse hotelli sidekaabli paigaldamine pinasesse. Tööprojekt. Seletuskiri ja tööjoonised. OÜ Ampriekspert, reg. kood 11088771, Tartu põik 2/5 41537 Jõhvi, tel. 337 5107, faks 337 5107, E-pos: info@ampriekspert.ee,
Juhataja Aivar Raud
Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska
18251 14.06.2012 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse mõis. Hotell. Vaheehituse katuse muudatus. Põhiprojekt. Tellija Mäetaguse Vallavalitsus. Koostaja AS RESTOR. Tallinn 2012. Projekteerija Ija Kuuse.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
20819 19.07.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Mäetaguse aleviku sidekanalisatsiooni ja andmesidevõrgu tööprojekti nr. 5302. Koostaja A-Kaabel OÜ, Taavi Tombak. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
21769 17.12.2013 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Mäetaguse mõisa esiväljaku muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. Mäetaguse mõisa peahoone, 18.-19. saj, reg nr 13960. Koostaja Artes Terrae Maastikuarhitektid, Anu Lajal, Sulev Nurme. Tellija Mäetaguse Vallavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 3. detsember 2013 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 264
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
25361 07.07.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
TEGEVUSKAVA MÄETAGUSE MÕISA HOTELLI NING RESTORANI FASSAADI RENOVEERIMISEKS
Kooskõlastuse alus: kirjavahetus
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu