Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37092 07.03.2020 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse mõisa pargi täiendistutuste eskiisprojekt. Töö nr: 1940KP2. Mäetaguse mõisa park, 19. saj., reg-nr. 13961. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik. Koostaja AB Artes Terrae OÜ maastikuarhtektid, Sulev Nurme ja Mirjam Manglus. Tellija Mäetaguse Vallavalitsus.
Kooskõlastatud maastikuarhitekti ja ehituspärandi nõunikute nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
30359 04.07.2017 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse mõisa kasvuhoone, 19. saj., reg-nr. 13964. Ida-Virumaa, Mäetaguse Vald, Mäetaguse alevik, Pargi tn. 2. Mäetaguse mõisa supelmaja ehitusprojekt. Põhiprojekt. Töö nr. 01-017. Koostaja AS RESTOR, peaarhitekt Mart Keskküla. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud järelevalve osakonnajuhataja asetäitja ja ehitismälestiste peaspetsialisti nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
27836 05.07.2016 projekti
kooskõlastus
Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, Ida-Virumaa. Mäetaguse mõisa park, 19. saj. reg-nr. 13961. MÄETAGUSE MÕISA PARGI SERVAALADE KUJUNDUSPROJEKT. Põhiprojekt. Töö nr. 15K40. Koostaja TajuRuum OÜ, projektijuht Edgar Kaare, autor Liina Einla, Terje Ong, Timo Saabas, Edgar Kaare. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas, peaspetsialist Merle Kinks, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin ja Silja Konsa nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
27530 27.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
''Mäetaguse mõisa park, 19. saj., reg-nr. 13961. Mäetaguse, Pargi tee. 2 parkla välisvalgustuse rekonstrueerimise tööprojekt. Töö nr. EL032016. Mäetaguse mõisa tall-tõllakuur, 19. saj., reg-nr. 13963; Mäetaguse mõisa kasvuhoone, 19. saj., reg-nr. 13964; Mäetaguse mõisa ait 2, 19. saj., reg-nr. 13965 kaitsevöönd. Koostaja Elektritsentrum AS, projektijuht Eiko Selgis. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.''
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonna juhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
27529 27.05.2016 projekti
kooskõlastus
1. Mäetaguse mõisa park, 19. saj., reg-nr. 13961, Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Mäetaguse alevik, Pargi tee 2. Mäetaguse mõisa tall-tõllakuur, 19. saj., reg-nr. 13963; Mäetaguse mõisa kasvuhoone, 19. saj., reg-nr. 13964; Mäetaguse mõisa ait 2, 19. saj., reg-nr. 13965 kaitsevöönd. Pargi tee 2 parkla. Rekonstrueerimisprojekt. Põhiprojekt. Töö nr. 2016-043. Koostaja Kobras AS, juhataja Urmas Uri. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonna juhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
25404 14.07.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
TEGEVUSKAVA MÄETAGUSE MÕISA SUPLUSMAJA FASSAADI RESTAUREERIMISEKS
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, ehitismälestiste peainspektor Triin Talk, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
21769 17.12.2013 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Mäetaguse mõisa esiväljaku muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. Mäetaguse mõisa peahoone, 18.-19. saj, reg nr 13960. Koostaja Artes Terrae Maastikuarhitektid, Anu Lajal, Sulev Nurme. Tellija Mäetaguse Vallavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 3. detsember 2013 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 264
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
20819 19.07.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Mäetaguse aleviku sidekanalisatsiooni ja andmesidevõrgu tööprojekti nr. 5302. Koostaja A-Kaabel OÜ, Taavi Tombak. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19643 01.02.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Mäetaguse mõisakompleksi kuuluva talveaed-supelmaja energiatõhususe parendamise (supelmaja tehnosüsteemide [soojussõlm, maasoojapumbad, päikesepaneelid ja elektrivarustus] paigaldamine) muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Vastutav spetsialist Matti Jõe.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
18698 03.09.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Mäetaguse supelmaja päikesepaneelide konstruktsioonid. Tööprojekt. Tellija Marius Vahter. Projekteerija Madis Tomberg.
Kooskõlastatud Lõuna Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja Muinsuskaitseameti spetsialist Thea Laidvere nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai