Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37148 17.03.2020 projekti
kooskõlastus
Ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni laiendamine Pagari külas. Eelprojekt. Töö nr: ALU2/175-19. Koostaja AS Infragate Eesti, Piret Värnomasing. Tellija Alutaguse Haldus OÜ.
Kooskõlastatud Tartumaa nõunik - arheoloog nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
36953 17.02.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Pargi tee 8. Mälestised: Pagari mõisa ehitismälestiste ühine kaitsevöönd, Asulakoht reg-nr. 9132. Madalpinge õhuliini nihutamine Pargi AJ fiidri F-2 mastid 9 ja 10. Tööprojekt. nr.: TP0978. Taotleja: Elrekmont OÜ.
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 198
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
36615 12.12.2019 uuringute aruanne Pagari mõisa tõllakuur, 19. saj, reg-nr. 13972. Pargi tee 4, Pagari küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. EKA-10/18. PAGARI MÕISA TÕLLAKUURI REKONSTRUEERIMINE. PROJEKTIEELNE UURING. Koostaja Jekaterina Kriis. Tellija Alutaguse vallavalitsus.
Heaks kiidetud ehituspärandi nõuniku ja eritingimuste peaspetsialisti nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
32072 28.02.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
PAGARI MÕISA TÕLLAKUURI AVARII-REMONDITÖÖD. MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE ARUANNE. Töö nr. 08012018/MA. Pagari mõisa tõllakuur, 19. saj., reg-nr. 13972. Pargi tee 4, Pagari küla, Mäetaguse vald, Ida-Viru maakond. Koostaja Zoroaster OÜ, Vastutav spetsialist Vladimir Orlov. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Heaks kiidetud järelevalve osakonnajuhataja asetäitja ja MKA peaspetsialisti nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
30167 09.06.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
TEGEVUSKAVA PAGARI MÕISA TÕLLAKUURILE JUURDEPÄÄSUTEE RAJAMISE TEOSTAMISEKS. Töö nr. 02062017/TK Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
27913 18.01.2017 projekti
kooskõlastus
Pagari mõisa tõllakuur, 19. saj., reg-nr 13972. Pargi tee 4, Pagari küla, Mäetaguse vald, Ida-Viru maakond. TEGEVUSKAVA KIRDEPOOLSE VÄLISSEINA AVARII LIKVIDEERIMISEKS. Töö nr. 11072016/TK. Koostaja OÜ Zoroaster, juhataja Aivo Raud. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks, ehitismälestiste peainspektor Triin Talk ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
27652 13.06.2016 projekti
kooskõlastus
Pargi, Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, 41301, Ida-Virumaa. Pagari mõisa tõllakuur, 19. saj., reg-nr. 13972. PAGARI MÕISA TÕLLAKUURI AVARII-REMONTTÖÖDE EHITUSPROJEKT. Põhiprojekt. Töö nr.17052016/PP. Koostaja OÜ Zoroaster, juhataja Aivo Raud. Tellija Mäetaguse vallavalitsus.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin ja nõunik Jaan Vali nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
26299 04.12.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Pagari raudbetoontüvega antennimast. Asukoht: Mäetaguse vald Pagari küla Vana tee 3 (katastritunnus 49802:001:0316), Pagari mõisa viinavabriku, 19. saj. (reg-nr. 13974), Pagari mõisa aida, 19.saj. (reg-nr. 13973), asulakoht ja rauasulatuskoha (reg-nr. 9132) ning teiste Pagari mõisa mälestiste ühises kaitsevööndis. Koostaja AS Eesti Telekom, Kaarel Palu. Tellija AS Eesti Telekom.
Kooskõlastatud arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
9721 10.07.2008 detailplaneering Mäetaguse vald Pagari küla Pagari elamuala detailplaneering, reg nr 13968 - 13978, 27100.
OÜ Avek Maa. Koostaja: Maido Konks
Töö nr AM 637/08DP
Tellija: Mäetaguse Vallavalitsus

KK nr 131 (03.06.2008). Punkt 7.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits