Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30961 22.09.2017 üldplaneering Narva-Jõesuu linn. Narva-Jõesuu linna üldplaneering. Koostajad OÜ Zoroaster ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus. KSH koostaja OÜ Adapte Ekspert.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 11. JUULI 2017 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 358
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
30437 13.07.2017 projekti
kooskõlastus
Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa projekt. Töö nr. 1641KP2. Narva-Jõesuu kuursaali park,19. saj., reg-nr. 13990, Narva-Jõesuu kuursaali, 1922, reg-nr.13989 kaitsevöönd ja Narva-Jõesuu kuursaali pargi lehtla, 19.saj., reg-nr. 13991 kaitsevöönd. Koostaja AB Artes Terrae OÜ, Gerly Toomeoja, Sulev Nurme, Mart Hiob. Tellija MTÜ Hungerburg.
Kooskõlastatud järelevalve osakonnajuhataja asetäitja ja ehitismälestiste peaspetsialisti nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
25738 10.09.2015 detailplaneering Narva-Jõesuu linn Nurme tn 2, Nurme tn 4, Kungla tn 3a ja Kungla tn 5 kinnistud. Narva-Jõesuu kuursaali detailplaneering. Narva-Jõesuu kuursaal, 1922, reg-nr 13989, Narva-Jõesuu kuursaali park, 19.saj, reg-nr 13990. Kungla, Nurme ja Koidu tänavatega piiratud maa-ala. Koostaja OÜ Zoroaster, arhitekt Vladimir Orlov, arhitekti assistent Maris Juuse. Tellija Narva-Jõesuu Linnavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 21. juuli 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 305
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
22030 13.02.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Narva-Jõesuu kuursaal, 1922, reg. nr. 13989. Muinsuskaitse eritingimused
Narva-Jõesuu Kuursaali detailplaneeringu koostamiseks. Töö nr 10092013/ET.
Kungla, Nurme ja Koidu tänavatega piiratud maa-ala. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Nurme 2, Nurme 4, Kungla 3a ja Kungla 5 kinnistud. Koostaja OÜ Zoroaster, vastutav spetsialist Aivo Raud, arhitekt Vladimir Orlov, arhitekti assistent Maris Juuse. Tellija Narva-Jõesuu linnavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 21. jaanuari 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 267
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
20757 15.07.2013 projekti
kooskõlastus
Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike OSA 1 rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekt. Eelprojekt. Projekti SFOS kood: 2.1.0101.10-0079. TÖÖ NR: 148/13. Koostaja: KIIRVOOL OÜ. Tellija: AS Merko Infra, Projektijuht/ vastutav projekteerija: Toomas Piirsalu.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
13255 16.03.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuursaali ajutise katuse ehitus. Nurme 2, Narva-Jõesuu. Muinsuskaitseliste tööde aruanne. Tellija OÜ Navesco. Koostaja Mudel Ehitus OÜ, vastutav spetsialist Jaanus Koval. Töö nr 02-10. Tallinn, 15.02.2010. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
11542 15.05.2009 projekti
kooskõlastus
Narva-Jõesuu kuursaali ajutine katus. Konstruktiivne osa. Eelprojekt. Töö nr 05-09. Tellija OÜ Navesco. Koostaja OÜ Leviehitus, insener Jaanus Koval. Viljandi 2009. Kooskõlastatud osakonnajuhatajate Ülo Puustaku ja Tarvi Sitsi ning peainspektor Thea Laidvere nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
1167 22.03.2004 kooskõlastus Narva-Jõesuu kuursaal. Muinsuskaitse eritingimused. Kunstiajaloolane Robert Treufeldt. Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska