Nr. Tüüp Pealkiri Saaja Antud
41755 uuringu tegevuskava   01.10.2021
41149 projekti
kooskõlastus
  Arhitektuuribüroo JVR Osaühing 30.07.2021
39413 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  Osaühing ZOROASTER 04.01.2021
39131 uuringu tegevuskava   04.12.2020
37871 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  Tarvaprojekt Osaühing 12.06.2020
37317 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  Trekolen OÜ 07.04.2020
36436 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Osaühing ZOROASTER 20.11.2019
34733 uuringute aruanne   Osaühing ZOROASTER 25.03.2019
34648 uuringute aruanne   Osaühing ZOROASTER 12.03.2019
34044 projekti
kooskõlastus
  OSAÜHING LANGEPROON INSENERIEHITUS 26.11.2018