Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39376 29.12.2020 projekti
kooskõlastus
Narva, I. Grafovi tn 24 parkla ja juurdepääsutee. Põhiprojekt. Töö nr. 2418. Projektijuht Vadim Mahkats. Tallinn, detsember 2020. Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet.

Märkus: Kõnealune projekt käsitleb Narva Aleksandri kiriku, 1881-1884 (reg. nr 14005) kaitsevööndi ala.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
39247 14.12.2020 uuringute aruanne Ehitise tarindite uuring. Narva Aleksandri kirik. Töö nr. 20073. Koostaja: Maari Idnurm. Tallinn, 14.12.2020. Tellija: Projekt O2 OÜ. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
38554 24.09.2020 uuringu tegevuskava Uuringukava. Ehitise tarindite uuring. Narva Aleksandri kirik. Töö nr. 20073. Koostaja: ehitusinsener Maari Idnurm. Tallinn, 09.09.2020. Tellija: Projekt O2 OÜ. Tellija esindaja: projektijuht Lauri Naaber. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
33734 26.10.2018 projekti
kooskõlastus
Maa-aluse gaasimahuti paigaldus ja piirdeaia püstitamine. Eelprojekt. Projekti nr. 1864. Vastutav projektijuht: Peeter Kesner. 25.10.2018. Tellija: EELK Narva Maarja Kogudus.
Märkus: Projektis esitatud lahendus on ajutine, statsionaarse küttesüsteemi välja ehitamise järel antud lahendus likvideeritakse.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
33051 12.07.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Narva Aleksandri Suurkiriku tualettruumi ehitamine. Tegevuskava. Töö nr. 11072018/TK. Koostajad: Aivo Raud, Tatjana Hünne. Edise, 2018. Tellija: OÜ Scandec Ehitus. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
27325 04.05.2016 projekti
kooskõlastus
Narva kohtumaja klaasfassaadid ja katus. Tööprojekt. Töö nr. 08032016/TP. Koostajad: Aivo Raud, Vladimir Orlov, Tatjana Hünne. Edise, 2016. Tellija: Riigi Kinnisvara AS. Objekti aadress: 1. Mai 2, Narva, Ida-Virumaa. Objekt asub Narva Aleksandri kiriku, 1881-1884 (reg. nr. 14005) kaitsevööndis. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
19750 20.02.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike, osa II, rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd. 4. tsoon. VK torustikud. Tööprojekt. Töö nr. 0967-4. Vastutav spetsialist: Kaitis Väär. Tellija: Narva Vesi. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
13824 15.06.2010 kooskõlastus Narva Aleksandri kirik. Põhiprojekt. Arhitektuurne osa. Urmas Arike, Kalju Palo. 10.10.2005 Tallinn
Kooskõlastatud tingimusega:
KIRIKU KÜTTE LAHENDUS KUULUB PAREMATE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSTE SELGUMISEL UUESTI LÄBIVAATAMISELE JA MUUTMISELE.
Kooskõlastatud Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja Riin Alatalu poolt 09.11.2005 (kooskõlastus nr 3675). Osakonnajuhataja Tarvi Sitsi ning peainspektorite osakonnajuhataja asetäitja Merle Kinksi nõusolekul pikendada käesolevaga kooskõlastuse kehtivust. Tõnis Taavet, 15.06.2010.
Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
7183 20.06.2007 projekti
kooskõlastus
Hoone rekonstrueerimise osaline katuse ja fassaadide ehitusprojekt. Arhitekt: Tatjana Šuravlova. Tellija: Aleksandr Brok. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Tarvi Sitsi nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
5694 14.11.2006 projekti
kooskõlastus
Ehitise lammutamise projekt aadressil Narva linn, Kiriku 11. Insener: FIE Marina Tihhomirova. Tellija: OÜ Sata. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet