Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33734 26.10.2018 projekti
kooskõlastus
Maa-aluse gaasimahuti paigaldus ja piirdeaia püstitamine. Eelprojekt. Projekti nr. 1864. Vastutav projektijuht: Peeter Kesner. 25.10.2018. Tellija: EELK Narva Maarja Kogudus.
Märkus: Projektis esitatud lahendus on ajutine, statsionaarse küttesüsteemi välja ehitamise järel antud lahendus likvideeritakse.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
33051 12.07.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Narva Aleksandri Suurkiriku tualettruumi ehitamine. Tegevuskava. Töö nr. 11072018/TK. Koostajad: Aivo Raud, Tatjana Hünne. Edise, 2018. Tellija: OÜ Scandec Ehitus. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
27325 04.05.2016 projekti
kooskõlastus
Narva kohtumaja klaasfassaadid ja katus. Tööprojekt. Töö nr. 08032016/TP. Koostajad: Aivo Raud, Vladimir Orlov, Tatjana Hünne. Edise, 2016. Tellija: Riigi Kinnisvara AS. Objekti aadress: 1. Mai 2, Narva, Ida-Virumaa. Objekt asub Narva Aleksandri kiriku, 1881-1884 (reg. nr. 14005) kaitsevööndis. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
19750 20.02.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike, osa II, rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd. 4. tsoon. VK torustikud. Tööprojekt. Töö nr. 0967-4. Vastutav spetsialist: Kaitis Väär. Tellija: Narva Vesi. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
13824 15.06.2010 kooskõlastus Narva Aleksandri kirik. Põhiprojekt. Arhitektuurne osa. Urmas Arike, Kalju Palo. 10.10.2005 Tallinn
Kooskõlastatud tingimusega:
KIRIKU KÜTTE LAHENDUS KUULUB PAREMATE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSTE SELGUMISEL UUESTI LÄBIVAATAMISELE JA MUUTMISELE.
Kooskõlastatud Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja Riin Alatalu poolt 09.11.2005 (kooskõlastus nr 3675). Osakonnajuhataja Tarvi Sitsi ning peainspektorite osakonnajuhataja asetäitja Merle Kinksi nõusolekul pikendada käesolevaga kooskõlastuse kehtivust. Tõnis Taavet, 15.06.2010.
Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
7183 20.06.2007 projekti
kooskõlastus
Hoone rekonstrueerimise osaline katuse ja fassaadide ehitusprojekt. Arhitekt: Tatjana Šuravlova. Tellija: Aleksandr Brok. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Tarvi Sitsi nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
5694 14.11.2006 projekti
kooskõlastus
Ehitise lammutamise projekt aadressil Narva linn, Kiriku 11. Insener: FIE Marina Tihhomirova. Tellija: OÜ Sata. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
5504 17.10.2006 trassi kooskõlastus Juhkentali tn 12b trfoalajaamast kuni Kiriku tn 9 projekteeritava kaablitransiitkilbini Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
4157 01.03.2006 uuringute aruanne Narva Aleksandri kirik. Värviviimistlussondaažide aruanne.
3675 09.11.2005 projekti
kooskõlastus
Narva Aleksandri kirik. Põhiprojekt. Arhitektuurne osa.
Urmas Arike, Kalju Palo
10.10.2005 Tallinn
Kooskõlastatud tingimusega:
KIRIKU KÜTTE LAHENDUS KUULUB PAREMATE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSTE SELGUMISEL UUESTI LÄBIVAATAMISELE JA MUUTMISELE.
Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Riin Alatalu
3552 07.10.2005 kooskõlastus Narva Aleksandri kiriku maa-ala detailplaneering. Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska
2827 03.05.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Narva Aleksandri kirik. Muinsuskaitse eritingimused
Tellija: SA Narva Aleksandri Kirik
Kollektiivse kooskõlastamise komisjon 52 22.03.2005
2239 28.12.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Narva Aleksandri kiriku muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks
KKK nr 45 07.12.2004
2205 17.12.2004 tööde teostamise
aruanne
Narva Aleksandri suurkiriku avariitööde teostamise aruanne 2004. a.
1265 27.04.2004 projekti
kooskõlastus
Narva Aleksandri kiriku 2004. aastal planeeritavate restaureerimistööde põhiprojekt.
982 23.12.2003 projekti
kooskõlastus
Narva Aleksandri Suurkiriku valgmiku aknad.
699 16.09.2003 projekti
kooskõlastus
Narva Aleksandri kiriku torni II korruse ajutine katustamine. OÜ H.UUETALU, Randvere tee 123 11914 Tallinn, tel. 064 10267, tegevusluba 10035608,litsents 79/96-K
698 16.09.2003 projekti
kooskõlastus
Narva linnakohus(1. mai 2 Narva. Eelprojekt. Ehitusprojekt ehitusloa taotlemise mahus (renoveerimisprojekt). Hoone asub Narva Aleksandri kiriku kaitsevööndis.Omanik ja tellija Riigi Kinnisvara AS. Projekteerija Randväli&Karema AS, Laki 15 12915 Tallinn, reg. nr. 10049958, tel. 372 6563600. Projektijuht Joan Jakobson
383 26.06.2002 kooskõlastus Piksekaitse. Ins. J.Oja. Kooskõlastan (kaust meil) Muinsuskaitseameti restaureerimisosakonna juhtaja, Ülo Puustak