Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
698 16.09.2003 projekti
kooskõlastus
Narva linnakohus(1. mai 2 Narva. Eelprojekt. Ehitusprojekt ehitusloa taotlemise mahus (renoveerimisprojekt). Hoone asub Narva Aleksandri kiriku kaitsevööndis.Omanik ja tellija Riigi Kinnisvara AS. Projekteerija Randväli&Karema AS, Laki 15 12915 Tallinn, reg. nr. 10049958, tel. 372 6563600. Projektijuht Joan Jakobson
699 16.09.2003 projekti
kooskõlastus
Narva Aleksandri kiriku torni II korruse ajutine katustamine. OÜ H.UUETALU, Randvere tee 123 11914 Tallinn, tel. 064 10267, tegevusluba 10035608,litsents 79/96-K
982 23.12.2003 projekti
kooskõlastus
Narva Aleksandri Suurkiriku valgmiku aknad.
1265 27.04.2004 projekti
kooskõlastus
Narva Aleksandri kiriku 2004. aastal planeeritavate restaureerimistööde põhiprojekt.
2205 17.12.2004 tööde teostamise
aruanne
Narva Aleksandri suurkiriku avariitööde teostamise aruanne 2004. a.
2239 28.12.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Narva Aleksandri kiriku muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks
KKK nr 45 07.12.2004
2827 03.05.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Narva Aleksandri kirik. Muinsuskaitse eritingimused
Tellija: SA Narva Aleksandri Kirik
Kollektiivse kooskõlastamise komisjon 52 22.03.2005
4157 01.03.2006 uuringute aruanne Narva Aleksandri kirik. Värviviimistlussondaažide aruanne.
27325 04.05.2016 projekti
kooskõlastus
Narva kohtumaja klaasfassaadid ja katus. Tööprojekt. Töö nr. 08032016/TP. Koostajad: Aivo Raud, Vladimir Orlov, Tatjana Hünne. Edise, 2016. Tellija: Riigi Kinnisvara AS. Objekti aadress: 1. Mai 2, Narva, Ida-Virumaa. Objekt asub Narva Aleksandri kiriku, 1881-1884 (reg. nr. 14005) kaitsevööndis. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
33051 12.07.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Narva Aleksandri Suurkiriku tualettruumi ehitamine. Tegevuskava. Töö nr. 11072018/TK. Koostajad: Aivo Raud, Tatjana Hünne. Edise, 2018. Tellija: OÜ Scandec Ehitus. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder