Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
11227 25.03.2009 projekti
kooskõlastus
Hoone drenaaži projekt. Põhiprojekt. Mälestise reg nr 14015 kaitsevööndis. Tellija KÜ Haigla 4. Koostaja OÜ Tadias, projekteerija L. Otinova. Töö nr 6-2007. Narva 2007. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Tarvi Sitsi ja spetsialist Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
5691 14.11.2006 projekti
kooskõlastus
Haigla tn 4, Narva. Katusekatte rekonstrueerimine. Põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
4223 20.03.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Narva Haigla tn 4 muinsuskaitse eritingimused fassaadi ja katuse remondiks. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss