Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28007 04.08.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Narva-2 piiripunkti rekonstrueerimis- ja ehitustööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tööde teostaja: Ehitus5ECO OÜ ja AS Vensen. Projekteerija: AS Amhold. Muinsuskaitselise järelevalve teostaja: Aleksandr Vardakov. Veebruar 2016, Tallinn. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
21895 22.01.2014 projekti
kooskõlastus
Narva-2 piiripunkti ja jalgteesilla rekonstrueerimistööde ehitusprojekt. Eelprojekt. Töö nr. T-I-KT-X/01/13.08.19. Projektijuht Heigo Nõmmik, vastutav arhitekt Triinu Nurmik. 01.11.2013. Tellija: Riigi Kinnisvara AS. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
21008 21.08.2013 projekti
kooskõlastus
Joala tn. 15 korterelamu fassaadide rekonstrueerimise ehitusprojekt. Töö nr. 186-2012. Vastutavad spetsialistid: Tatjana Žuravljova, Olga Medvedjeva. Detsember, 2012. Tellija: KÜ Kose-Joala. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
21007 21.08.2013 projekti
kooskõlastus
Kose tn. 3 korterelamu fassaadide rekonstrueerimise ehitusprojekt. Töö nr. 188-2012. Vastutavad spetsialistid: Tatjana Žuravljova, Olga Medvedjeva. Detsember, 2012. Tellija: KÜ Kose-Joala. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
21006 21.08.2013 projekti
kooskõlastus
Joala tn. 13 korterelamu fassaadide rekonstrueerimise ehitusprojekt. Töö nr. 185-2012. Vastutavad spetsialistid: Tatjana Žuravljova, Olga Medvedjeva. Detsember, 2012. Tellija: KÜ Kose-Joala. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
21005 21.08.2013 projekti
kooskõlastus
Kose tn. 1A korterelamu fassaadide rekonstrueerimise ehitusprojekt. Töö nr. 187-2012. Vastutavad spetsialistid: Tatjana Žuravljova, Olga Medvedjeva. Detsember, 2012. Tellija: KÜ Kose-Joala. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
13397 09.04.2010 projekti
kooskõlastus
Narva piiripunkt. Radiatsiooni kontrollseadmed. Elektripaigaldis. Kaust 2. Kose 6, Narva linn. Töö nr 2533.00.E.00. Tellija WGI Global Inc. Koostaja AS Contactus, projekteerija Kaiko Mark. Tallinn 2010. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Tarvi Sitsi ja peainspektor Thea Laidvere nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
10356 11.11.2008 projekti
kooskõlastus
Narva jalakäijate piiripunkt Kose tn 6. Invapanduse juurdeehitus. Tööprojekt. Tellija Kirde PVP. Koostaja AS Kommunaalprojekt, projektijuht Peeter Laur. Tallinn 2008. Kooskõlastatud peainspektorite Thea Laidvere ja Hain Tossi ning osakonnajuhataja Tarvi Sitsi nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
8572 22.01.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Narva, Kose tn 6 hoone restaureerimis-renoveerimistööde aruanne. Tellija: Facio Ehituse AS. Tööde muinsuskaitseline järelevalve ja aruande koostaja: Helve Ilves. Tallinn 2007. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
8032 26.10.2007 projekti
kooskõlastus
Joala tn 3 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine. Ehitusprojekt. Koostaja FIE O. Medvedjeva. Narva 2007. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Tarvi Sitsi nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet