Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
15804 10.06.2011 projekti
kooskõlastus
Narva Joala t 21,23A,23B,23C,23D lammutusprojekt. Põhiprojekt. Koostaja Merelähedane TÜ, vastutav spetsialist L. Zastrozina, T. Mägi, projekteerija A. Furminski. Tellija OÜ Tonart. Läbinud kooskõlastamise komisjoni 17.05.2011. Komisjoni taotletud täiendused-parandused sisse viidud. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Madis Tuuder
14039 19.07.2010 detailplaneering DETAILPLANEERING.Joala tn 21, 23a,23b,23c, ja 23d maa-alade detailplaneering.
Objekti asukoht: Narva linn
Tellija: Narva Gate OÜ, Mustamäe tee 18, 10617 TALLINN.
Koostaja: SWECO Projekt AS, projektijuht Einike Laidsaar
Töö nr 08140-0023
Tallinn 2010
märkus: 1. kooskõlastamise komisjon 29.06.2010.protokoll nr. 181, kinnitatud 06.06.2010.
2. täiendused on sisse viidud 19.06.2010
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
9798 23.07.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Joala 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 e ja Joala 23, 23 a, 23 b kruntide detailplaneeringule, reg nr 14032-14039. Koostaja OÜ Eensalu&Pihel, Monika Eensalu. Tellija Narva Gate OÜ. Tallinn aprill 2008. KKK protokoll nr 132, 17.06.2008. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet