Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39272 16.12.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Narva õigeusu kiriku fassaadi restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Töö nr. 14122020/MA. Vastutav spetsialist: Aleksandr Šadrin. Narva, 2020. Tellija: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
39271 tööde teostamise
aruanne
Narva õigeusu kiriku fassaadi restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Töö nr. 14122020/MA. Vastutav spetsialist: Aleksandr Šadrin. Narva, 2020. Tellija: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus.
18283 24.07.2018 projekti
kooskõlastus
Narva ülestõusmise õigeusu toomkiriku fassaadide restaureerimise projekt. Töö nr. 2006/001. 2006. Tellija: OÜ Gradiens. Käesolev on täiendav kooskõlastus. Eelmine kooskõlastus väljastatud 05.04.2006, nr. 4310 Hain Tossi poolt. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
16984 19.12.2011 projekti
kooskõlastus
Igor Grafovi tn 4 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine. Tellija: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus. Töö teostaja: OÜ DeCon, arhitektuuriosa vastutav
spetsialist T.Mägi. Perspektiivselt paigaldatav skulptuur ei tohi oma gabariitide ja kompositsioonilise ülesehitusega segada mälestise reg. nr. 14045 vaadeldavust. Projekt, milles määratakse kindlaks skulptuuri täpne asukoht ja gabariidid, kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Kooskõlastatud Lõuna Eesti järelevalve osakonnajuhataja Tarvi Sits ja arhitektuurimälestiste peainspektor Thea Laidvere nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
9422 30.05.2008 restaureerimiskontse
ptsioonid
Narva Issanda Ülestõusmise katedraali osaline remont-restaureerimistööde kontseptsioon.
Tellija: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise peakiriku kogudus, Bastrakovi t. 4, 20308 Narva, tel. 35 73226.
Teostaja: OÜ Gradiens.
Kooskõlastatud 18/02/2005 Ida-Virumaa vaneminspektori Ermo Reiska poolt (kooskõlastus nr 2425). Käesolevalt pikendada kooskõlastuse kehtivust.
Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
5508 18.10.2006 projekti
kooskõlastus
Narva Ülestõusmise kiriku ja seda ümbritseva territooriumi välisvalgustus Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
4501 10.05.2006 projekti
kooskõlastus
(mälestise krundi) taraga piiramine Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
4500 10.05.2006 detailplaneering Narva Vaksali tn 9 detailplaneering Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
4310 05.04.2006 projekti
kooskõlastus
Narva Ülestõusmise Õigeusu Toomkirik. Fassaadide restaureerimise põhiprojekt. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
4167 07.03.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Narva Ülestõusmise Õigeusu Toomkirik. Muinsuskaitse eritingimused fassaadide restaureerimiseks Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska