Nr. Tüüp Pealkiri Saaja Antud
38407 tööprojekti
kooskõlastus
  OÜ KESKKONNAPROJEKT 07.09.2020
38280 tööprojekti
kooskõlastus
  OÜ KESKKONNAPROJEKT 16.08.2020
28150 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  01.09.2016
27226 projekti
kooskõlastus
  AS Connecto Eesti 25.04.2016
26355 projekti
kooskõlastus
  Osaühing Rändmeister 14.12.2015
17856 projekti
kooskõlastus
  Osaühing ZOROASTER 19.04.2012
14310 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  13.09.2010
14309 tööde teostamise
aruanne
  Mäeväli Orelitöökoda OÜ 13.09.2010
13329 kooskõlastus   Mäeväli Orelitöökoda OÜ 29.03.2010
12896 tööde teostamise
aruanne
  Mäeväli Orelitöökoda OÜ 14.01.2010