Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30139 08.06.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Vana-Antsla pargi hoolduskava. Vana-Antsla alevik Antsla vald. Tellija: MTÜ Anzen Arendusselts. Artes Terrae maastikuarhitektid projektijuht, volitatud maastikuarhitekt: Sulev Nurme. Koostaja, maastikuarhitekt: Karl Hansson. Metsaosa metsamajanduskava koostaja: Metsabüroo OÜ (Jonannes Anniste, Veikko Kivi). Töö nr: 1696HK2. Tartu 2017
Kooskõlastatud osakonnajuhataja Peeter Nork, Võrumaa vaneminspektor Kersti Siim, Harjumaa vaneminspektor Silja Konsa nõusolekul
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
23155 04.08.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Antsla - Urvaste - Kooraste valguskaabel mikrotorustikus. Tööprojekt. Võrumaa: Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste vallad. Põlvamaa: Kanepi vald. Projekti koostajad: ELTEL Networks AS, projekteerimise osakond, Ellen Rahn, Sergei Dolgušev. Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, tellimuse kood ELA077. Töö nr: 42700-48-14. Pärnu, juuli 2014.
Kooskõlastatud ehitismälestiste nõuniku Ilona Merzin, arheloogiamälestiste peainspektori Ulla Kadakas ja osakonnajuhataja Peeter Nork nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
19292 26.11.2012 projekti
kooskõlastus
Võru maakonnas, Antsla vallas asuva Vana-Antsla mõisa valitsejamaja hilisemate külgeehituste lammutamise projekt. Mälestise regsitri nr 14068. Tellija Üllar Reismaa. Koostaja OÜ Marksi Maja, vastutav arhitekt A. Roht, projekteerija J. Saarna. Töö nr E-042-12. Põlva, november 2012.
Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
18319 21.06.2012 projekti
kooskõlastus
Võru maakonnas, Antsla vallas asuva Vana-Antsla mõisa valitsejamaja katuse katte vahetamise põhiprojekt. Registri nr 14068. Tellija Üllar Reismaa. Koostaja OÜ Marksi Maja, projekteerija J. Saarna, büroo juhataja A. Roht, vastutav arhitekt A. Roht. Töö nr E-056-11. Märts 2011, Põlva. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
17219 27.01.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Vana-Antsla mõisa valitsejamaja muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks. Mälestise registri nr 14068 ja 14064. Tellija Üllar Reismaa. Koostaja FIE Reet Org. Töö nr 12-2011. Jaanuar 2012. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Tarvi Sitsi ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet