Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39766 21.02.2021 uuringute aruanne Piirits, Peeter; Malve, Martin. 2018-2020. Arheoloogiline uuring Vastseliina palverändurite hoone ja piiskopilinnuse teede rajamisel. MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG. Tartu. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse SA.
Lisa: Malve, Martin. Vastseliina alevikalmistult 2018. aastal avastatud matuste kirjeldused ja inimluude osteoloogiline analüüs. Tartu Ülikool.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
39514 18.01.2021 projekti
kooskõlastus
Töö nr A-125-2020 "Vastseliina linnuse atraktsioonide ala rajamine põhiprojekti staadiumis" Tellija: Tarkowood OÜ. Omanik Võru vald. Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
37813 03.06.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kirdetorni hoolduskava, V korruse ringgalerii remont. Töö nr 20-13. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus. Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
37758 18.11.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kagutorni konserveerimise I etapp Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
36901 05.02.2020 uuringute aruanne Lissitsina, Jekaterina; Alttoa, Kaur; Kriiska, Aivar. 2016. Aruanne 8.06–12.06.2015 toimunud arheoloogilistest eeluuringutest Vastseliina piiskopilinnuse kabelivaremetel (reg nr 14081). OÜ Arheograator. Tellija: Vastseliina Vallavalitsus

Esialgne aruanne esitati veebruraris 2016, lõpparuanne novembris 2016. Uuringu aruanne oli aluseks edasisel projekteerimisel (vt Vastseliina piiskopilinnuse kabeli ja linnuseala maastikuarhitektuuri projekteerimine Muinsuskaitse eritingimused K-2. Projekteerija: OÜ Lootusprojekt. Töö nr : 1715. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse SA. August 2017, kooskõlastus 28.08.2017 nr 30749).
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35327 13.06.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
34012 20.11.2018 uuringute aruanne Malve, Martin; Piirits, Peeter; Juus, Taisi. 2018. Arheoloogilised päästekaevamised Vastseliina piiskopilinnuse juurde (reg nr 14081) rajatava palverändurite maja süvendi kaevamisel ja trasside paigaldamisel 2017. aastal. MTÜ AEG. Tartu. Tellija: Vastseliina piiskopilinnuse SA Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33034 11.07.2018 uuringute aruanne Peeter, Piirits. 2017. Arheoloogiline uuring Vastseliina linnusekabeli nurkade fikseerimisel. MTÜ AEG. Tartu. Tellija: OÜ Lootusprojekt Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32409 19.04.2018 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Vastseliina piiskopilinnuse ja Piiri kõrtsiga seotud teede ja kaablitrasside süvendite rajamisel. Uuringu tegevuskava. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 11.04.18 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32210 21.03.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga. Kagutorni konserveerimine. Tegevuskava. Võru maakond, Vastseliina vald, Vana-Vastseliina küla Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus. Mälestis nr 14081. Töö nr 17-24. Koostas Ain Pihl, Juhan Kilumets
Kooskõlastatud osak. juh. asetäitja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks, nõunik Dan Lukas nõusolekul
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots