Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
14705 19.11.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Võru maakonnas, Sõmerpalu vallas, Linnamäe külas asuva Linnamäe mõisa tall-tõllakuuri 19.saj. avarii-konserveerimistöö järelevalve aruanne. Mälestise registri nr 14104. Tellija Kolmeti OÜ. Koostaja OÜ Marksi Maja, järelvalve teostaja Agu Roht. Tööd nr JV-008-10. Põlva 2010. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
13284 22.03.2010 projekti
kooskõlastus
Projekteerija: Kurmik Projekt OÜ
Tellija: Eha Saaron

Linnamäe mõisa tall-tõllakuur
Elamu-majandushoone
Rohtmäe talu, Linnamäe küla, sõmerpali vald, Võrumaa

Juhatuse esimees: A. Kaasik
Koostasid: E. Needo, O. Tsiruljova

Võru, veebruar 2010

(T. Sits, I. Merzin)
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Ilona Merzin
13283 22.03.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Projekteerija: Kurmik Projekt OÜ
Tellija: Eha Saaron

Linnamäe mõisa Tall-tõllakuur
Elamu-majandushoone
Rohtmäe talu, Linnamäe küla, Sõmerpalu vald, Võrumaa

Köide I
Muinsuskaitse eritingimused avaraii-konserveerimistöödeks ja restaureerimiseks

Juhatuse esimees: A. Kaasik
Koostasid: I. Laatsit, E. Needo

KKK 09.03.2010 pr.nr174. p 16
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Ilona Merzin