Nr. Tüüp Pealkiri Saaja Antud
38490 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  Liivimaa Lossid OÜ 16.09.2020
34234 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  Liivimaa Lossid OÜ 20.12.2018
33441 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Paseban Suropati OÜ 13.09.2018
33337 uuringute aruanne   OÜ ARC PROJEKT 29.08.2018
32459 uuringu tegevuskava   OÜ ARC PROJEKT 25.04.2018
31066 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  Liivimaa Lossid OÜ 06.10.2017
30151 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  Liivimaa Lossid OÜ 09.06.2017
23155 tööprojekti
kooskõlastus
  AS Connecto Eesti 04.08.2014
19338 projekti
kooskõlastus
  Osaühing Rändmeister 04.12.2012
16699 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  31.10.2011