Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
15616 12.05.2011 projekti
kooskõlastus
Taarapõllu talu peakaitsme nimivoolu suurendamine. Kangsti küla, Varstu vald, Võrumaa. Mälestiste reg nr 14124 ja 14125 kaitsevööndis. Tööprojekt. Tellija EE Jaotusvõrk OÜ. Koostaja Eesti Energia Võrguehitus AS, Lõuna piirkond, projekteerija Edgar Kriisk. Töö nr K03115. Tartu 2011. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Tarvi Sitsi ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet