Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38489 16.09.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis nr 14139) fassaadide restaureerimistööde III etapi muinsuskaitselise järelevalve ARUANNE Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
34007 20.11.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
fassaadide restaureerimistööde II etapp Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
33352 31.08.2018 projekti
kooskõlastus
Võru Katariina kirik, 1788-1793. Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt kirikusse tualettruumi ehitamiseks Ehitismälestis nr 14139 Võru vanalinna muinsuskaitsealal nr 27008
Büroo juhataja: Agu Roht/ Vastutav spetsialist: Agu Roht/ allkirjastatud digitaalselt. Vastutav spetsialist: Kuldar Liira/ allkirjastatud digitaalselt Projekteerija: Paavo Torop/30. august 2018
Kooskõlastatud KKK nr 386 14.08.2018 otsuse alusel.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
33350 31.08.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis nr 14139) fassaadide restaureerimistööde I etapi muinsuskaitselise järelevalve
ARUANNE. Objekti omanik: EELK Võru Katariina kogudus (reg nr 80212294), Tartu 42, 65609 Võru. Peatöövõtja: AS Kurmik (reg nr 10244542), Räpina mnt 7, 65608 Võru. Koostas vastutav spetsialist: ehitusinsener Toivo Erilt. 2017
Kooskõlastatud osakonnajuhataja asetäitja R. Niit, peaspetsialist M. Kinks ja nõunik D. Lukase nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
30764 21.11.2017 tööde teostamise
aruanne
Maalingute Restaureerimise OÜ konserveerimistööde aruanne Võru Katariina kirik, peafassaadi polükroomne kolmnurkfrontooni kohta Konservaator: Kristiina Taluri Tellija: EELK Võru Katariina kogudus Kuupäev: 28.08.2017
Kooskõlastatud Maria Silla, Merike Kinks, Peeter Nork nõusolekul
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
30629 24.08.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava maalingu restaureerimiseks Võru Katariina kiriku fassaadil
Koostaja Kristiina Taluri Tallinn 2017
Kooskõlastatud osakonna juhataja Peeter Nork nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
29653 07.04.2017 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Võru linn, Jüri tn 9. Koostasid: AS Kurimk. Epp Needo, Aigar Needo. Juhataja: Andri Needo. Tellija: EELK Võru Katariina kogudus. Töö nr: 2016-340-53. Võru, jaanuar 2017.
Kooskõlastatud osakonnajuhataja asetäitja R. Niit, peaspetsialisti M. Kinks, koordinaator S. Sombri ja osakonnajuhataja P. Nork nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
29112 26.01.2017 tööprojekti
kooskõlastus
VÕRU KESKVÄLJAKU ARHITEKTUURI EHITUSPROJEKT. Tööprojekt. Arhitektuur ja Maastikuarhitektuur. Peaprojekteerija: Stuudio Tallinn OÜ. Tellija: Võru Linnavalitsus. Töö nr: 16K57. 2016.
Kooskõlastatud 10. jaanuari kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokolli nr 343 alusel.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
28617 16.11.2016 uuringu tegevuskava Välisviimistluse uurimistööde kava. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Koostas: E. Needo, Kurmik projekt OÜ. Tellija: EELK Võru Katariina Kogudus. Töö nr: 2016-340-53. Võru, november 2016.
Kooskõlastatud peaspetsialisti M. Kinks, nõuniku T. Laidvere ja osakonaajuhataja R. Niit nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
28214 12.09.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Võru Katariina kiriku (ehitismälestis 14139) lõunakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt. Töövõtja: AS Kurmik. Tellija: EELK Võru Katariina kogudus. 2016 juuli.
Heaks kiidetud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (19.07.2016) protokoll nr 330 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim