Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27975 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Võru Katariina kiriku lõunakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt. Tellija EELK Võru Katariina kogudus. Töövõtja: AS Kurmik. Juuli 2016.
Heaks kiidetud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (19.07.2016) protokoll nr 330 otsusega.
27863 11.07.2016 projekti
kooskõlastus
Jüri 9 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine. Koostas: AS Võru Vesi. Vastutav spetsialist: Peep Pihus. Tellija: EELK Võru Katariina Kogudus. Töö: 19-16. Võru 2016. Kooskõlastatud osakonnajuhataja R. Niit, nõuniku I. Merzin, peaspetsialisti M. Kinks ja arheoloogiamälestiste peainspektori U. Kadakas nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
27153 15.04.2016 projekti
kooskõlastus
Võru keskväljaku arhitektuuri eelprojekt. Seminari väljak, Võru linn. Projekteerija: OÜ Stuudio Tallinn, Villem Tomiste. Tellija/omanik: Võru Linnavalitsus. 06. aprill 2016.
Kooskõlastatud peaspetsialisti M. Kinks, ajaloomälestiste peainspektori I. Mäesalu, arheoloogiamälestiste peainspektori U. Kadakas, nõuniku I. Merzin ja osakonnajuhataja P. Nork nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
25589 21.08.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: EELK Võru Katariina kogudus ( reg nr 80212294), Tartu 42, 65609 Võru. Töövõtja: AS Kurmik (reg nr 10244542), Räpina mnt 7, 65608 Võru. Muinsuskaitse- ja tellijajärelevalve: Liivimaa Lossid OÜ (reg nr 12446497, tegevusluba E756/2013). Koostas: Toivo Erilt. Juuli 2015.
Heaks kiidetud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (11.08.2015) protokoll nr 306 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
23738 uuringute aruanne Võru Katariina kirik; reg. nr 14139. Idapoolse välisukse värviuuringute aruanne, tegevuskava ukse restaureerimiseks ja värvilahendus. Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 9. Tellija: AS Kurmik. Koostas: Kurmik projekt OÜ, Aigar Needo; juhatuse esimees: Allan Kaasik. Töö nr 2014-1412-22. Võru, oktoober 2014.
Aruanne on heaks kiidetud kooskõlastamise komisjoni koosoleku (21.10.2014) protokolliga nr 286.
21179 16.09.2013 kooskõlastus EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Võru linn, Jüri tn 9. Tellija EELK Konsistoorium. Koostaja Rändmeister OÜ, koostajad Juhan Kilumets, Ain Pihl. Töö nr 13-07. Tallinn 2013. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja nõunik Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
11553 16.06.2014 projekti
kooskõlastus
Võru Katariina kirik, reg nr 14139. Võru Katariina kiriku fassaadide restaureerimise välisviimistluse põhiprojekt. Köide III.
Töö nr 2005-39
Koostaja:OÜ Heino Uuetalu.
Tellija: Võru Katariina kogudus
Tallinn 2005
Kooskõlastuse Nr 4016 01.02.2006 T. Vissel pikendamine
Uuesti kooskõlastatud 16.06.2014 Reelika Niidu, Ilona Merzini ja Merle Kinksi nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
11551 18.05.2009 projekti
kooskõlastus
Võru Katariina kirik reg nr 14139. Võru Katariina kiriku fassaadide, katuse ja kandekonstruktsioonide tehnilise olukorra hinnang ning katusekatte ja kandekonstruktsioonide remont ja restaureerimistööde põhiprojekt. Köide II.
Töö nr 2005-39
Koostaja: OÜ H.Uuetalu.
Tellija: Võru Katariina kiriku kogudus
Tallinn 2005
Kooskõlastuse Nr 4015 01.02.2006 T. Vissel pikendamine
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
5433 06.10.2006 projekti
kooskõlastus
Katariina kirik Võru 1778-1793. reg nr 14139 Soojavarustusprojekt. Põhiprojekt. AS Resand Põlva 2006 Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
4016 01.02.2006 projekti
kooskõlastus
Võru Katariina kirik, reg nr 14139. Võru Katariina kiriku fassaadide restaureerimise välisviimistluse põhiprojekt. Köide III. OÜ Heino Uuetalu. Tallinn 2005 Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel