Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3771 02.12.2005 muinsuskaitse
eritingimused
14139 Võru Katariina kirik 1788-1793. Võru luteri Katariina kiriku välimiku ennistamine ning kohandamine. Muinsuskatise eritingimused. MTÜ Castellum. Vastutav spetsialist ja koostaja Robert Treufeldt. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
4015 01.02.2006 projekti
kooskõlastus
Võru Katariina kirik reg nr 14139. Võru Katariina kiriku fassaadide, katuse ja kandekonstruktsioonide tehnilise olukorra hinnang ning katusekatte ja kandekonstruktsioonide remont ja restaureerimistööde põhiprojekt. Köide II. OÜ H.Uuetalu. Tallinn 2005 Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
4016 01.02.2006 projekti
kooskõlastus
Võru Katariina kirik, reg nr 14139. Võru Katariina kiriku fassaadide restaureerimise välisviimistluse põhiprojekt. Köide III. OÜ Heino Uuetalu. Tallinn 2005 Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
5433 06.10.2006 projekti
kooskõlastus
Katariina kirik Võru 1778-1793. reg nr 14139 Soojavarustusprojekt. Põhiprojekt. AS Resand Põlva 2006 Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
11551 18.05.2009 projekti
kooskõlastus
Võru Katariina kirik reg nr 14139. Võru Katariina kiriku fassaadide, katuse ja kandekonstruktsioonide tehnilise olukorra hinnang ning katusekatte ja kandekonstruktsioonide remont ja restaureerimistööde põhiprojekt. Köide II.
Töö nr 2005-39
Koostaja: OÜ H.Uuetalu.
Tellija: Võru Katariina kiriku kogudus
Tallinn 2005
Kooskõlastuse Nr 4015 01.02.2006 T. Vissel pikendamine
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
11553 16.06.2014 projekti
kooskõlastus
Võru Katariina kirik, reg nr 14139. Võru Katariina kiriku fassaadide restaureerimise välisviimistluse põhiprojekt. Köide III.
Töö nr 2005-39
Koostaja:OÜ Heino Uuetalu.
Tellija: Võru Katariina kogudus
Tallinn 2005
Kooskõlastuse Nr 4016 01.02.2006 T. Vissel pikendamine
Uuesti kooskõlastatud 16.06.2014 Reelika Niidu, Ilona Merzini ja Merle Kinksi nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
21179 16.09.2013 kooskõlastus EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Võru linn, Jüri tn 9. Tellija EELK Konsistoorium. Koostaja Rändmeister OÜ, koostajad Juhan Kilumets, Ain Pihl. Töö nr 13-07. Tallinn 2013. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja nõunik Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
23738 uuringute aruanne Võru Katariina kirik; reg. nr 14139. Idapoolse välisukse värviuuringute aruanne, tegevuskava ukse restaureerimiseks ja värvilahendus. Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 9. Tellija: AS Kurmik. Koostas: Kurmik projekt OÜ, Aigar Needo; juhatuse esimees: Allan Kaasik. Töö nr 2014-1412-22. Võru, oktoober 2014.
Aruanne on heaks kiidetud kooskõlastamise komisjoni koosoleku (21.10.2014) protokolliga nr 286.
25589 21.08.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: EELK Võru Katariina kogudus ( reg nr 80212294), Tartu 42, 65609 Võru. Töövõtja: AS Kurmik (reg nr 10244542), Räpina mnt 7, 65608 Võru. Muinsuskaitse- ja tellijajärelevalve: Liivimaa Lossid OÜ (reg nr 12446497, tegevusluba E756/2013). Koostas: Toivo Erilt. Juuli 2015.
Heaks kiidetud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (11.08.2015) protokoll nr 306 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
27153 15.04.2016 projekti
kooskõlastus
Võru keskväljaku arhitektuuri eelprojekt. Seminari väljak, Võru linn. Projekteerija: OÜ Stuudio Tallinn, Villem Tomiste. Tellija/omanik: Võru Linnavalitsus. 06. aprill 2016.
Kooskõlastatud peaspetsialisti M. Kinks, ajaloomälestiste peainspektori I. Mäesalu, arheoloogiamälestiste peainspektori U. Kadakas, nõuniku I. Merzin ja osakonnajuhataja P. Nork nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim