Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38489 16.09.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis nr 14139) fassaadide restaureerimistööde III etapi muinsuskaitselise järelevalve ARUANNE Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
21179 16.09.2013 kooskõlastus EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Võru linn, Jüri tn 9. Tellija EELK Konsistoorium. Koostaja Rändmeister OÜ, koostajad Juhan Kilumets, Ain Pihl. Töö nr 13-07. Tallinn 2013. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja nõunik Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
23738 uuringute aruanne Võru Katariina kirik; reg. nr 14139. Idapoolse välisukse värviuuringute aruanne, tegevuskava ukse restaureerimiseks ja värvilahendus. Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 9. Tellija: AS Kurmik. Koostas: Kurmik projekt OÜ, Aigar Needo; juhatuse esimees: Allan Kaasik. Töö nr 2014-1412-22. Võru, oktoober 2014.
Aruanne on heaks kiidetud kooskõlastamise komisjoni koosoleku (21.10.2014) protokolliga nr 286.
25589 21.08.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: EELK Võru Katariina kogudus ( reg nr 80212294), Tartu 42, 65609 Võru. Töövõtja: AS Kurmik (reg nr 10244542), Räpina mnt 7, 65608 Võru. Muinsuskaitse- ja tellijajärelevalve: Liivimaa Lossid OÜ (reg nr 12446497, tegevusluba E756/2013). Koostas: Toivo Erilt. Juuli 2015.
Heaks kiidetud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (11.08.2015) protokoll nr 306 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
27153 15.04.2016 projekti
kooskõlastus
Võru keskväljaku arhitektuuri eelprojekt. Seminari väljak, Võru linn. Projekteerija: OÜ Stuudio Tallinn, Villem Tomiste. Tellija/omanik: Võru Linnavalitsus. 06. aprill 2016.
Kooskõlastatud peaspetsialisti M. Kinks, ajaloomälestiste peainspektori I. Mäesalu, arheoloogiamälestiste peainspektori U. Kadakas, nõuniku I. Merzin ja osakonnajuhataja P. Nork nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
27863 11.07.2016 projekti
kooskõlastus
Jüri 9 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine. Koostas: AS Võru Vesi. Vastutav spetsialist: Peep Pihus. Tellija: EELK Võru Katariina Kogudus. Töö: 19-16. Võru 2016. Kooskõlastatud osakonnajuhataja R. Niit, nõuniku I. Merzin, peaspetsialisti M. Kinks ja arheoloogiamälestiste peainspektori U. Kadakas nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
27975 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Võru Katariina kiriku lõunakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt. Tellija EELK Võru Katariina kogudus. Töövõtja: AS Kurmik. Juuli 2016.
Heaks kiidetud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (19.07.2016) protokoll nr 330 otsusega.
28214 12.09.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Võru Katariina kiriku (ehitismälestis 14139) lõunakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt. Töövõtja: AS Kurmik. Tellija: EELK Võru Katariina kogudus. 2016 juuli.
Heaks kiidetud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (19.07.2016) protokoll nr 330 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
28617 16.11.2016 uuringu tegevuskava Välisviimistluse uurimistööde kava. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Koostas: E. Needo, Kurmik projekt OÜ. Tellija: EELK Võru Katariina Kogudus. Töö nr: 2016-340-53. Võru, november 2016.
Kooskõlastatud peaspetsialisti M. Kinks, nõuniku T. Laidvere ja osakonaajuhataja R. Niit nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
29112 26.01.2017 tööprojekti
kooskõlastus
VÕRU KESKVÄLJAKU ARHITEKTUURI EHITUSPROJEKT. Tööprojekt. Arhitektuur ja Maastikuarhitektuur. Peaprojekteerija: Stuudio Tallinn OÜ. Tellija: Võru Linnavalitsus. Töö nr: 16K57. 2016.
Kooskõlastatud 10. jaanuari kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokolli nr 343 alusel.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim