Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
10530 04.12.2008 tööde teostamise
aruanne
EAÕK Võru Püha Ekaterina kirik; arhitektuurimälestis nr 14140.
Katuse restaureerimistööde aruanne.
Koostaja: Tõnu Sepp
Tellija: EAÕK kirikuvalitsus
Kuressaare 2008
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
3854 20.12.2005 kooskõlastus Nõrkvoolusüsteemide üleandmisdokumentatsioon. Võru Jekaterina kirik. Reg nr 14140. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
1873 20.09.2004 projekti
kooskõlastus
Lembitu 1A vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine.
Projektdokumentatsiooni koostas AS Võru Vesi, Marko Tolga.
Võrumaa vaneminspektor, Arnold Unt
1280 29.04.2004 projekti
kooskõlastus
Võru Ekateriina kirik. Välisviimistluse projekt. Põhiprojekt.
1279 29.04.2004 projekti
kooskõlastus
Võru Ekateriina kirik. Konstruktiivne osa. Põhiprojekt.
1278 29.04.2004 projekti
kooskõlastus
Võru Ekateriina kirik. Asendiplaan ja vertikaalplaneerimine.
1277 29.04.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Võru, Lembitu t 1A Võru Ekateriina kirik. Muinsuskaitse eritingimused kirikuhoone remont- restaureerimiseks. Võrumaa vaneminspektor, Arnold Unt