Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37639 15.05.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Väimela mõisa peahoone avariikatuse paigaldus . Muinsuskaitseline aruanne. Töö nr 2020-1566-6 . Koostaja Aigar Needo; tellija OÜ Kahjuhaldus. Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
36743 08.01.2020 kooskõlastus Avariikatuse paigaldus, tegevuskava. Konstruktiivse lahenduse on kooskõlastanud Virgo Eiche , Merle Kniks ning Artur Ümar. Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
35655 31.07.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Väimela mõisa peahoone põlengujärsed koristustööd. Töö nr 2019-1543-13, tellija OÜ Kahjuhaldus Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
24195 21.01.2015 detailplaneering Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering. Väimela alevik, Võru vald. Esimene köide - planeering. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; projekti juht Heiki Kalberg. Tellija: Võru Vallavalitsus. Huvitatud isik: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 04DP14. Tartu 2014.
Kooskõlastatud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (04.11.2014) protokoll nr 287 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
22193 14.03.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Väimela mõisa maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks. Väimela alevik, Võru vald. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; vastutav spetsialist Heiki Kalberg. Tellija: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 03ET14. Tartu 2014. KKK 04.03.2014, protokoll nr 270. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
17803 13.04.2012 projekti
kooskõlastus
Võru valla asulate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimise-ehitustööd. Väimela aleviku torustikud. Tööprojekt. Tellija Võru Valla Veevärk OÜ. Koostaja Akvalius OÜ, juhataja Rauno Ränkel, projektijut Ott Ojaperv. Töö nr VK-1122-4. Tartu 2012.
Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu, peainspektor Ilona Merzini ja vanemspetsialist Riina Pau nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
5193 30.08.2006 projekti
kooskõlastus
Väimela mõisa peahoone, teenijatemaja ja valitsejamaja kellatorniga. Arhitektuurimälestised nr 14143, 14145, 14146 Katusekonstruktsioonide restaureerimine ja katusekatte vahetus. Põhiprojekt. Köide I. Üldandmed. Vana õppehoone. AS Kurmik töö nr 2006-913-13 Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
1489 04.06.2004 projekti
kooskõlastus
Võrumaa Kutsehariduskeskuse vana õppehoone Pärna tee 8, Väimela Võru vald. Väimela mõisa peahoone, kinnismälestis nr. 14143.
Soklikorruse tualettruumide ja koridoriosa remont. Põhiprojekt. Köide I. Arhitektuuri ja konstruktsiooniosa. Köide II, Eriosad (KV,VK,E)
Töö teostaja: AS Kurmik
1488 04.06.2004 Võrumaa Kutsehariduskeskuse vana õppehoone Pärna tee 8, Väimela Võru vald. Väimela mõisa peahoone, kinnismälestis nr. 14143.
Restaureerimiskontseptsioon. Kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu.
Töö teostaja: AS Kurmik