Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35891 10.09.2019 projekti
kooskõlastus
Tugimaantee 64 Võru-Põlva km 53,4 - 6,5 Väimelas asuva lõigu ümberehituse projekt Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
34583 28.02.2019 kooskõlastus EST-SIDE-15 Raiste – Parksepa – Väimela - Võru valguskaabel mikrotorustikus, II etapp
Töö nr 1042P-2B
Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
34120 05.12.2018 projekti
kooskõlastus
Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodu nr 1 renoveerimine; 1951.a ehitatud hoone aadressiga Kooli tee 1 Väimela Võru vald piirneb Väimela mõisa pargiga Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
34059 28.11.2018 projekti
kooskõlastus
Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoone osaline renoveerimine Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
30563 02.08.2017 projekti
kooskõlastus
Väimela mõisa pargi valgustus, põhiprojekt koostaja Ott Oras Tellija Võru Vallavalitsus
Töö nr 030-17 Võru 2017
Kooskõlastatud Miia Ots, Peeter Nork ja Silja Konsa nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
24270 02.02.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Väimela mõisa kinnistu liitumine elektrivõrguga ja sellega kaasnev investeering Võru vallas Väimelas. Tööprojekt. Koostas OÜ Keskkonnaprojekt, vastutav spetsialist R. Ritso. Tellija Elektrilevi OÜ. Töö nr LL1529. Tartu, jaanuar 2015.
Kooskõlastatud osakonnajuhataja R. Niit, ehitismälestiste nõuniku I. Merzin, arheoloogiamälestiste peainspektori U. Kadakas ja peaspetsialisti M. Kinks nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
24195 21.01.2015 detailplaneering Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering. Väimela alevik, Võru vald. Esimene köide - planeering. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; projekti juht Heiki Kalberg. Tellija: Võru Vallavalitsus. Huvitatud isik: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 04DP14. Tartu 2014.
Kooskõlastatud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (04.11.2014) protokoll nr 287 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
22193 14.03.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Väimela mõisa maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks. Väimela alevik, Võru vald. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; vastutav spetsialist Heiki Kalberg. Tellija: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 03ET14. Tartu 2014. KKK 04.03.2014, protokoll nr 270. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
17803 13.04.2012 projekti
kooskõlastus
Võru valla asulate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimise-ehitustööd. Väimela aleviku torustikud. Tööprojekt. Tellija Võru Valla Veevärk OÜ. Koostaja Akvalius OÜ, juhataja Rauno Ränkel, projektijut Ott Ojaperv. Töö nr VK-1122-4. Tartu 2012.
Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu, peainspektor Ilona Merzini ja vanemspetsialist Riina Pau nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
16874 01.12.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Väimela mõisa park. Väimela mõisa pargi rekonstrueerimine. Muinsuskaitseline aruanne. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostaja Kurmik Projekt OÜ, juhatuse esimees Allan Kaasik, koostaja Epp Needo. Töö nr 2011-1290-20. Võru, september 2011. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet