Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24195 21.01.2015 detailplaneering Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering. Väimela alevik, Võru vald. Esimene köide - planeering. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; projekti juht Heiki Kalberg. Tellija: Võru Vallavalitsus. Huvitatud isik: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 04DP14. Tartu 2014.
Kooskõlastatud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (04.11.2014) protokoll nr 287 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
23712 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Restaureerimise III etapp. Väimela mõisa teenijatemaja, reg nr 14145. Koostaja Kurmik projekt OÜ, Aigar Needo; juhatuse esimees Allan Kaasik; vastutav spetsialist Epp Needo. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr 2014-1403-13. Võru, mai 2014.
Aruanne on heaks kiidetud kooskõlastamise komisjoni koosoleku (08.07.2014) protokolliga nr 279.
22193 14.03.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Väimela mõisa maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks. Väimela alevik, Võru vald. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; vastutav spetsialist Heiki Kalberg. Tellija: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 03ET14. Tartu 2014. KKK 04.03.2014, protokoll nr 270. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
20793 15.07.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Väimela mõisa teenijatemaja. Reg nr 14145. Restaureerimise II etapp. Muinsuskaitseline aruanne. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostaja Kurmik Projekt OÜ, juhatuse esimees Allan Kaasik, Epp Needo. Töö nr 2013-1363-13. Võru, juuni 2013.
Kooskõlastamise alus: Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 26.06.2013 koosoleku otsus (protokoll nr 254).
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
19543 14.01.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Väimela mõisa teenijatemaja. Ambulatoorium. Restaureerimise I etapp. Muinsuskaitseline aruanne. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostaja Kurmik Projekt OÜ, juhatuse esimees Allan Kaasik, koostaja Epp Needo. Töö nr 2012-1343-33. Võru, detsember 2012. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
18849 17.09.2012 projekti
kooskõlastus
Väimela mõisa teenijatemaja (registri nr 14145) ja Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga (registri nr 14146). Katusekonstruktsioonide restaureerimine ja katusekatte vahetus. Põhiprojekt. Köide II. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostaja AS Kurmik, juhataja A. Needo, koostajad E. Needo, O. Tsiruljova. Töö nr 2006-913-13. Võru, september 2006

Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul.
NB! Antud kooskõlastus puudutab ainult projekti II köidet (Väimela mõisa teenijatemaja ja valitsejamaja kellatorniga katusekatte vahetust). Projekti I köide (Väimela mõisa peahoone katusekatte vahetuse projekt) tuleb vajadusel eraldi läbi vaadata ja uuesti kooskõlastada.

Esmane kooskõlastus: Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel, kooskõlastus nr 5605, 01.11.2006.
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
18848 17.09.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Väimela mõisa teenijatemaja (registri nr 14145) ja Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga (registri nr 14146). Muinsuskaitse eritingimused hoonete restaureerimiseks ja remondiks. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostaja AS Kurmik, juhataja A. Needo, koostajad I. Laatsit, E. Needo. Töö nr 2005-871-71. Võru, oktoober 2005.
Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul.

Esmane kooskõlastus: Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel, kooskõlastus nr 3737, 23.11.2005.
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
3738 23.11.2005 kooskõlastus Väimela mõisa teenijatemaja 18.saj. arhitektuurimälestis nr 14145. Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga, 18. saj. arhitektuurimälestis nr 14146. Mõõdistusprojekt. AS Kurmik. Töö nr 2005-870-70. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
3737 23.11.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Väimela mõisa teenijatemaja reg. nr. 14145 ja Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga reg nr 14146. Muinsuskaitse eritingimused hoonete restaureerimiseks ja remondiks. AS Kurmik Töö nr 2005-871-71. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel