Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24195 21.01.2015 detailplaneering Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering. Väimela alevik, Võru vald. Esimene köide - planeering. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; projekti juht Heiki Kalberg. Tellija: Võru Vallavalitsus. Huvitatud isik: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 04DP14. Tartu 2014.
Kooskõlastatud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (04.11.2014) protokoll nr 287 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
22193 14.03.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Väimela mõisa maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks. Väimela alevik, Võru vald. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; vastutav spetsialist Heiki Kalberg. Tellija: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 03ET14. Tartu 2014. KKK 04.03.2014, protokoll nr 270. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
18849 17.09.2012 projekti
kooskõlastus
Väimela mõisa teenijatemaja (registri nr 14145) ja Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga (registri nr 14146). Katusekonstruktsioonide restaureerimine ja katusekatte vahetus. Põhiprojekt. Köide II. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostaja AS Kurmik, juhataja A. Needo, koostajad E. Needo, O. Tsiruljova. Töö nr 2006-913-13. Võru, september 2006

Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul.
NB! Antud kooskõlastus puudutab ainult projekti II köidet (Väimela mõisa teenijatemaja ja valitsejamaja kellatorniga katusekatte vahetust). Projekti I köide (Väimela mõisa peahoone katusekatte vahetuse projekt) tuleb vajadusel eraldi läbi vaadata ja uuesti kooskõlastada.

Esmane kooskõlastus: Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel, kooskõlastus nr 5605, 01.11.2006.
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
18848 17.09.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Väimela mõisa teenijatemaja (registri nr 14145) ja Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga (registri nr 14146). Muinsuskaitse eritingimused hoonete restaureerimiseks ja remondiks. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostaja AS Kurmik, juhataja A. Needo, koostajad I. Laatsit, E. Needo. Töö nr 2005-871-71. Võru, oktoober 2005.
Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul.

Esmane kooskõlastus: Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel, kooskõlastus nr 3737, 23.11.2005.
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
14789 30.11.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Väimela mõisa valitsejamaja. Mälestise registri nr 14146. Katusekonstruktsioonide restaureerimine ja katusekatte vahetus. III etapp. Muinsuskaitseline aruanne. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostaja Kurmik Projekt OÜ, Epp Needo. Töö nr 2010-1251-41. Võru, november 2010. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
12942 04.11.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Projekt: Kurmik Projekt OÜ
Tellija: Võrumaa Kutsehariduskeskus

Väimela mõisa valitsejamaja
Elamu Pärna tee 10. Väimela alevik Võru vald Võrumaa
Töö nr: 2009-1176-16

Katusekonstruktsioonide restaureerimine ja katusekatte vahetus II etapp
Muinsuskaitselise järelvalve vahearuanne

Juhatuse esimees: Allan Kaasik
Koostas: Epp Needo

Võru, august 2009

(T. Sits; I. Merzin)
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Ilona Merzin
12492 04.11.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Katusekonstruktsioonide restaureerimine ja katusekatte vahetus. II etapp
Muinsuskaitseline vahearuanne.
Töö nr:2009-1176-16
Muinsuskaitseameti spetsialist, Ilona Merzin
11351 17.04.2009 projekti
kooskõlastus
Kooskõlastuse nr 5605 01.11.1006, T. Vissel pikendamine.
Võrumaa KHK vana õppehoone ja tiibhooned. Katusekonstruktsioonide restaureerimine ja katusekatte vahetus. Põhiprojekt. Köide II. Väimela mõisa teenijate ja valitsejamaja. reg nr 14145;14146
Koostaja: Kurmik AS
Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus
Töö nr: 2006-913-13
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
10623 15.12.2008 tööde teostamise
aruanne
Väimela mõisa valitsejamaja katusekonstruktsioonide restaureerimine. Ettevalmistustööd. Muinsuskaitseline vahearuanne.
Töö nr : 2007-1081-61
Koostaja: Kurmik Projekti OÜ, E, Needo
Tellija: Võrumaa Kutsehariduskeskus
Võru, juuli 2008
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
3738 23.11.2005 kooskõlastus Väimela mõisa teenijatemaja 18.saj. arhitektuurimälestis nr 14145. Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga, 18. saj. arhitektuurimälestis nr 14146. Mõõdistusprojekt. AS Kurmik. Töö nr 2005-870-70. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel