Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35891 10.09.2019 projekti
kooskõlastus
Tugimaantee 64 Võru-Põlva km 53,4 - 6,5 Väimelas asuva lõigu ümberehituse projekt Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
24195 21.01.2015 detailplaneering Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering. Väimela alevik, Võru vald. Esimene köide - planeering. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; projekti juht Heiki Kalberg. Tellija: Võru Vallavalitsus. Huvitatud isik: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 04DP14. Tartu 2014.
Kooskõlastatud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (04.11.2014) protokoll nr 287 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
23711 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Võru vald, Väimela alevik. Avariitööd. Väimela mõisa ait, reg nr 14149. Koostaja Kurmik Projekt OÜ, Aigar Needo; juhatuse esimees Allan Kaasik; vastutav spetsialist Epp Needo. Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 2014-1397-7. Võru, mai 2014.
Aruanne on heaks kiidetud kooskõlastamise komisjoni koosoleku (13.05.2014) protokolliga nr 275.
22193 14.03.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Väimela mõisa maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks. Väimela alevik, Võru vald. Koostaja: Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Karl Hansson; vastutav spetsialist Heiki Kalberg. Tellija: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Töö nr: 03ET14. Tartu 2014. KKK 04.03.2014, protokoll nr 270. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
4549 16.05.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Väimela mõisa tall-tõllakuur reg nr 14147, Väimela mõisa tööhobuste tall reg nr 14148, Väimela mõisa ait-kuivati reg nr 14149. Muinsuskaitse eritingimused hoonete restaureerimiseks ja remondiks. Töö nr 2006-912-12. AS Kurmik Märts 2006 Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel
4178 08.03.2006 projekti
kooskõlastus
Väimela mõisa ait-kuivati reg nr 14149. Võrumaa Kutsehariduskeskuse ait-kuivati. Mõõdistusprojekt. AS Kurmik töö nr 2006-906-6 Võru jaanuar 2006 Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Triin Vissel