Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21468 31.10.2013 tööde teostamise
aruanne
Püha Vaimu kiriku tugitooli restaureerimisaruanne. T. Vainküla, 2013. TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar
19931 25.03.2013 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Püha Vaimu kiriku tugitooli (reg 1426) restaureerimise tegevuskava, koost. T. Vainküla, Tln 2013 TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar