Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31524 05.12.2017 uuringute aruanne Christian Ackermanni uuringute vahearuanne Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
30406 10.07.2017 tööde teostamise
aruanne
Karuse ja Lihula altari- ja kantslitööde aruanne Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
30323 28.06.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Karuse ja Lihula kirikute altari-ja kantslitööde tegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
29828 02.05.2017 uuringu tegevuskava Chr. Ackermanni vana kantsli skulptuuride seisukorra ülevaatus ja uuringud Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo