Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25816 23.09.2015 projekti
kooskõlastus
XIX SAJANDI PUURISTI REKONSTRUEERIMINE KEILA-JOA MÕISA PARGIS (REG-NR 9470) ASUVAL KEILA-JOA MÕISA KALMISTUL REG-NR 14403). Projekteerija: FIE Violetta Grib, arhitekt Irina Sibul; tellija: Eestimaa Vene Muinsuskaitse Selts. Kooskõlastatud S.Konsa nõusolekul Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
17200 25.01.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Keila Joa mõisa matusekabeli ja kalmistu korrastamise muinsuskaitse eritingimused, reg nr 9486. Koostaja Aleksandr Pantelejev. Tellija Eestimaa vene Kultuuri Selts.
Kooskõlastan : KK protokoll nr 216. Parandused tehtud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
15974 06.07.2011 projekti
kooskõlastus
RMK Keila Joa pargi rekonstrueerimine Köide 3. Põhiprojekt Koostaja Henri Projekt
Alus: MKA KKK otsus 20.06.2011
Harjumaa nõunik, Ly Renter