Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36113 09.10.2019 projekti
kooskõlastus
Paldiski raudteejaama rekonstrueerimine. Põhiprojekt, töö nr 09-2019, AS Eesti Raudtee
Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
WD 5.1-17.6/703
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
34169 12.12.2018 KMH Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruanne.
https://pilv.mkm.ee/s/kZqyzcBqYcvdnWf
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
22736 04.06.2014 trassi kooskõlastus Harju mk., Paldiski linn, Rae põik 6. Alexela Valguskaabli tööprojekt. Paldiski kalmistu, reg nr 14421 kaitsevöönd. Koostaja OÜ Raba Projekt. Tellija ITK Inseneriüroo OÜ.
Kooskõlastan P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19003 11.10.2012 detailplaneering Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 ning lähiala detailplaneering. Koostaja OÜ Hendrikson & Ko. Tellija Paldiski Linnavalitsus. Kooskõlastan KK 02.10.2012 koosoleku protokolli nr 236 alusel. Parandused sisse viidud. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
17913 30.04.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Harjumaa Paldiski Rae tn ja Rae põik ulatuses. VO049 Paldiski Lõunasadama multitoru. Tln 2012. Koost. ELTEL Networks AS.
Muinsuskaitseameti märkused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
2099 22.11.2004 trassi kooskõlastus Paldiski Leina LP raudteejaama alajaama 6 kv õhuliini asendamine kaabelliiniga. Tööprojekt. Projekteerija : Jakoteks AS. Tellija Alexela AS.
Seletuskiri ja joonis Paldiski kaustas.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1987 26.10.2004 projekti
kooskõlastus
AS Alexela Terminal. Tööjoonised. Ehituslik osa - raudtee estakaad. Tellija AS Alexela Terminal. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1761 17.08.2004 trassi kooskõlastus Reeperi paigaldamise kooskõlastus Paldiski linna Paldiski kalmistu kaitsevööndisse. Taotleja Maa-amet. Kooskõlastus : nõus reeperi paigaldamisega tingimusel - keelatud paigaldada kupitasat, piirdeaeda ja tunnusposti. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa