Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34641 11.03.2019 projekti
kooskõlastus
Koolimaja laiendamine. Veranda ehitamine õuesõppe klassi otstarbel.
WD 5.1-17.9/517-1
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
33068 17.07.2018 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Prangli põhikooli juurdeehituse eskiis on kooskõlastatud järelevalveosakonna juhataja P. Norki nõusolekul.
Arhitektuuribüroo Jaan Ollik OÜ töö nr 3-18
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
15890 21.06.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Prangli põhikooli akende vahetus, akende tööprojekt. Projekteerija: Aru Grupp AS. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork