Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37072 03.03.2020 projekti
kooskõlastus
Rohuneeme kalmistu osaline projekteerimine, töö nr PR-19-0, koostaja: LandComposition OÜ, tellija: Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastetud R. Uustalu ja I. Mäesalu nõusolekul.
WD 1.1-7/2661-5
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
36148 14.10.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Rohuneeme kalmistu kabeli elektrivarustuse õhuliini asendamine maakaabelliiniga. Projekteerija: AS KH Energia - Konsult.
Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
WD 1.1-7/2496-4
Harjumaa nõunik, Heli Pappel