Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36107 07.10.2019 detailplaneering Karksi-Nuia paisjärve kaldaala ja Rahvapargi matkaradade detailplaneering. Töö nr 1872DP3 Koostas Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ, Heiki Kalberg, Karl Hansson Tellija Mulgi Vallavalitsus Tartu 2019 Kooskõlastamise alus: Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokollist nr 176, 23.05.2019
MKA kiri 27.05 2019 nr 5.1-17.6/335-1
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18739 03.09.2012 uuringute aruanne Valk, H 2012 Aruanne arheoloogilistest kaevamistest Karksi ordulinnusel 2011. aastal. Vahearuanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
8288 30.11.2007 trassi kooskõlastus Elektrikaabli paigaldus vastavalt projektile Karksi linnusesse viiva tee alla 110m (projekti kooskõlastus nr. 8287. 30.11.07) Töö teostaja AS Iivakivi, Heiki Arro, tel.4341476 Tingimus: arheoloogiline järelevalve Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8287 30.11.2007 projekti
kooskõlastus
Karksi kiriku sissepääsutee välisvalgustus. Töö nr. 09207-EL Töö teostaja As Eleväli, Marko Pojo, tellija Karksi Vallavalitsus Viljandi, nov. 2007 Tingimus: kaevetööde ajal vajalik arheoloogiline järelevalve Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8221 22.11.2007 projekti
kooskõlastus
Karksi ordulinnuse SO-nurgatorni katustamise põhiprojekt ( Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-16.saj.,reg.nr.14485). Koostaja: OÜ H.Uuetalu Projektbüroo, Heino Uuetalu. Tellija: Muinsuskaitseamet. Tallinn, november 2007 KKK nr.118, 20.11.2007 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
7855 01.10.2007 projekti
kooskõlastus
Karksi kiriku(14486) torni välisvalgustus. Lossimäed Karksi-Nuia linn Karksi vald Viljandimaa Tööprojekt Koostas AS Eleväli, Marko Pajo Tellija Karksi Vallavalitsus Viljandi, oktoober 2007 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
3287 09.08.2005 projekti
kooskõlastus
Karksi ordulinnuse varemete peavärava piirkonna müürilõigu katmine varikatusega. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Riin Alatalu
2692 06.04.2005 projekti
kooskõlastus
Karksi ordulinnuse SO nurgatorni kindlustamis- ja konserveerimistööde põhiprojekt. Tellija Muinsuskaitseamet. Koostas Heino Uuetalu. Töö 2005-14. KKK nr. 53, 05.04.2005.a. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi