Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36107 07.10.2019 detailplaneering Karksi-Nuia paisjärve kaldaala ja Rahvapargi matkaradade detailplaneering. Töö nr 1872DP3 Koostas Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ, Heiki Kalberg, Karl Hansson Tellija Mulgi Vallavalitsus Tartu 2019 Kooskõlastamise alus: Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokollist nr 176, 23.05.2019
MKA kiri 27.05 2019 nr 5.1-17.6/335-1
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34138 07.12.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Karksi kiriku pikihoone välisuste restaureerimistööde tegevuskava. Koostas Ajataju OÜ, Kerttu Küünarpuu. Viljandi 2018 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi, JVO juhataja Peeter Norki ja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
23425 23.10.2014 uuringute aruanne Karksi Peetri kiriku seinaviimistluste uuringute aruanne.
Tellija: EELK Karksi Peetri kogudus
Heaks kiidetud (Anne Kivi, Maria Silla, Merle Kinks, Reelika Niit, Ülle Jukk)
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
21046 27.08.2013 uuringu tegevuskava KARKSI PEETRI KIRIKU SEINAVIIMISTLUSTE UURINGUTE TEGEVUSKAVA. Koostas Heli Tuksam Tellija Karksi Peetri kiriku kogudus. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Ülle Jukki ja PEJVO juhataja Peeter Norkiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18349 25.06.2012 projekti
kooskõlastus
Karksi kirik, reg nr 14486. Elektripaigaldise osa. Põhiprojekt. Koostaja Supprt XXL OÜ. Tellija EELK Karksi Peetri kogudus. Viljandi 2009, jaanuar. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja PJVO juhataja Peeter Norkiga
Märkus lisatud faili kohta:juhtmed pinnapealsed, projektis parandus: ei panda plasttorusse
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17208 25.01.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Karksi kiriku 6 suure akna restaureerimine ja remontimine. Aruanne. Koostas Leili Männik Tellija EELK Karksi Peetri kogudus Viljandi, jaanuar 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
7855 01.10.2007 projekti
kooskõlastus
Karksi kiriku(14486) torni välisvalgustus. Lossimäed Karksi-Nuia linn Karksi vald Viljandimaa Tööprojekt Koostas AS Eleväli, Marko Pajo Tellija Karksi Vallavalitsus Viljandi, oktoober 2007 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi